Pirmās palīdzības sacensības

AKTUĀLI

11. maijā Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komiteja organizēja Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas un Krāslavas novadu skolu jauniešiem. Sacensībām pieteicās 12 vidusskolu komandas un 6 pamatskolu komandas. Kopā 108 skolēni un 18 komandu sagatavotāji (skolotāji un medicīniskās māsas).

Sacensības atklāja un uzrunāja dalībniekus Dienvidlatgales komitejas Sarkanā Krusta priekšsēdētāja Anna Jegorova.

Ar savas darbības virzieniem iepazīstināja Valsts robežsardze, Zemessardzes 34.kājnieku bataljons. Palīdzēja organizēt sacensību etapus Jaunsardze, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Antoņina Nackeviča un kinologu grupa, Daugavpils Universitātes un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils medicīnas koledžas speciālisti un brīvprātīgie, LSK Dienvidlatgales komitejas Jaunieši u.c. - kopā vairāk kā 100 cilvēki.

Sacensību mērķis - nostiprināt jauniešiem zināšanas, kā palīdzēt cilvēkiem, pirms ierodas Neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Koncertu sacensību dalībniekiem sniedza Rock Laboratory. Pasākumu finansēja - Daugavpils Valsts pilsētas pašvaldība un LSK Dienvidlatgales komiteja.

Paldies par atbalstu: Daugavpils teātrim, Inovāciju centram, Olimpiskajam centram, Arnim Slobožaņinam.

Sacensību uzvarētāji: 1. vieta vidusskolu grupā - Daugavpils tehnoloģiju vidusskolai-licejam (F komanda), 2. vietu dalīja Špoģu vidusskola un Draudzīgā aicinājuma vidusskola, 3. vieta - J.Pilsudska Valsts poļu ģimnāzijai.

Pamatskolu grupā 1.vieta - Ilūkstes vidusskolai, 2.vieta – Zemgales vidusskolai, 3.vieta- Krāslavas ģimnāzijai.

Helēna Soldatjonoka, Dienvidlatgales LSK izpilddirektore

Svētku pārgājiens Subatē