Pilsoniskās līdzdalības projekts Špoģu vidusskolā

Izglītība

3.aprīlī Špoģu vidusskolas 11.a klases skolēni īstenoja pilsoniskās līdzdalības projektu, kura laikā tika veicināta sadarbība starp Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādi ''Sprīdītis'' un Špoģu vidusskolu. Projekta īstenošanas laikā tika organizēts pasākums “Lieldienas klāt!”.

Pasākumā piedalījās: Špoģu vidusskolas sākumskolas vokālais ansamblis, Špoģu vidusskolas sākumskolas teātris, Nīcgales PII audzēkņi un pedagogi, 11.a klases skolēni.

Pasākuma laikā bērniem un viņu vecākiem bija iespēja izbaudīt sarīkotās dziesmas, teātra izrādi, piedalīties rotaļās un konkursos. Pasākuma gaitā tika rādīta luga, kuras vadītāji bija pelīte (Viktorija Čekute), zaķis garausis (Ainārs Jermakovs) un saules zaķītis (Edijs Simanovičs).

Izsakām pateicību visiem pasākuma dalībniekiem, organizatoriem un Nīcgales PII par viesmīlīgu uzņemšanu. Tas ir lielisks sākums fantastiskai sadarbībai!

Informāciju sagatavoja

Špoģu vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāve

Krista Zeile

Augšdaugavas novada izglītības iestādes aicina pieteikties aizsardzības sacensībām