Pilsētas pedagogi apguva iekļaujošās izglītības metodes Biķernieku pamatskolā

AKTUĀLI

Biķernieku pamatskolā notika plašs seminārs, kurā skolas vadība un pedagogi prezentēja iekļaujošās izglītības paņēmienus mācību procesā Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītajiem. Lai gan Biķernieku pamatskola ir viena no skaitliski mazākajām skolām Daugavpils novada teritorijā, seminārs apliecināja, ka skolas gūtā pieredze starptautiskos projektos ļauj dalīties ar idejām un metodēm, kā integrēt un apmācīt bērnus ar dažāda spektra garīgiem vai fiziskiem traucējumiem.

Kā norāda Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs, izglītības iestādes saskaras ar jauniem izaicinājumiem, jo skolās ik gadu palielinās bērnu skaits ar īpašām vajadzībām. “Skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs šobrīd ļoti aktuāla tēma ir iekļaujošā izglītība. Diemžēl Biķernieku pamatskolā gandrīz 20% jeb katrs piektais bērns mācās pēc speciālās programmas. Mēs esam parasta skola, kurai izdevies integrēt šos bērnus mācību procesā. Mēs vēlamies parādīt kolēģiem pilsētā, ka tas ir iespējams,” semināra galveno mērķi iezīmēja Biķernieku pamatskolas direktors Aleksejs Mackevičs.

Skola pēdējos gados sekmīgi realizējusi vairākus Eiropas Savienības ERASMUS + projektus, kuru ietvaros pedagogi un skolēni apmeklēja vairākas Eiropas valstis, kuru skolās tika aizgūtas dažādas mācību metodes un pielāgotas Latvijas videi.  Aleksejs Mackevičs: “Šīs metodes ir unikālas. Šādu izglītības iestāžu Latvijā nav daudz, tāpēc mēs varam lepoties, ka esam to vidū. Piemēram, mēs izmantojam netradicionālās matemātikas metodes – ar šaha, sudoku un dambretes paņēmieniem mēs bērniem attīstām aritmētikas zināšanas.” Mackevičs akcentē, ka šīs metodes ir efektīvas, jo šādu bērnu attīstības līmenis ir progresējošs.

Sanāksmes laikā tika prezentēta arī sabiedriskā fonda Svētās Sofijas bērnu centra organizētā fotoizstāde, kurā piedalījās 12 ģimenes no visas Latvijas, atspoguļojot bērnus ar īpašām vajadzībām un viņu nākotnes sapņus. Viens no fotoizstādes varoņiem ir arī Biķernieku pamatskolas pirmskolas grupiņas audzēknis Georgijs, kurš sapņo kļūt par mehāniķi.

Semināra noslēgumā skolotāji vienojās kopīgā Ziemassvētku darbnīcā, rotājot savas laimes pogas un vēlot izdošanos nākamajā gadā.

FOTOGALERIJA

Sventes pagastā Ziemassvētkus gaida Austrumu stilā