Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājai Vecstropos

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika atbalstīts SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” lūgums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem daudzdzīvokļu  dzīvojamai mājai 18.novembra ielā Nr.428, Vecstropi, Naujenes pagasts. Līdzfinansējums tiks piešķirts 36 742.43 eiro apjomā, no kuriem ēkas apliecinājuma kartes izstrādei paredzēti 1600.00 EUR,  energoaudita pārskata izstrādei 250.00 EUR un gala sienu siltināšanai 34 892.43 EUR. Saskaņā ar iepirkumu, būvdarbus veiks SIA “Builder Industry” par kopējo summu 69 784,86 eiro.

Dzīvojamā māja Nr.428 Vecstropos ekspluatācijā nodota 1981. gadā, tajā ir 80 dzīvokļi, no kuriem 20 pieder pašvaldībai. Mājai ir pieslēgta centralizētā apkure.

Būvdarbu izmaksas, aizdevuma pamatsummas un procentus dzīvokļu īpašniekiem būs jāsedz septiņu gadu laikā, papildus tiks aprēķināta maksa par 1 dzīvokļa kvadrātmetru 0.173 eiro mēnesī (esošā dzīvojamās mājas maksa – 0,32eiro/m2). Jāatzīmē, ka dzīvokļu īpašnieki līdz šim ir godprātīgi maksājuši komunālos rēķinus (97% segti maksājumi), apliecinot savu maksātspēju, kas ļāva deputātiem pieņemt pozitīvu lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.

 

Deputāti noteica atbalstāmo studiju specialitātes pašvaldības stipendiju konkursam