Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājai Kalkūnē

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē apstiprināja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem Kalkūnes ciema daudzdzīvokļu mājai Ķieģeļu ielā 10, kuras apsaimnieko SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 12 233.50 eiro, no tiem 5055.17 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Saskaņā ar iepirkumu, siltināšanas darbus uzņēmies veikt SIA “VANPRO”. Būvdarbu izmaksas un aizdevuma procentus dzīvokļu īpašnieki segs divu gadu laikā, papildus aprēķinot par vienu dzīvokļa kvadrātmetru 0.265 eiro/m2 mēnesī. Dzīvokļu īpašnieku maksātspēja ir ļoti laba un pārskata periodā sastādīja 100.5%.

Ķieģeļu ielas māja Nr. 10 ekspluatācijā nodota 1970. gadā ar centralizēto apkuri, mājā ir 27 dzīvokļi, 2 no tiem pieder pašvaldībai. Pēc īstenotajiem darbiem, piegādātās enerģijas ietaupījums prognozēts 9.71kWh/m2 jeb 4.96%.

Jau iepriekš vēstīts, ka 2018. gadā pašvaldības budžetā energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paredzēti 120 000 eiro, no tiem vēl neapgūti 9818 eiro.

Špoģu MMS audzēkņu panākumi