Špoģu MMS audzēkņu panākumi

Kultūra

Darbietilpīgs un panākumiem bagāts izdevies 2017./2018. mācību gads Špoģu Mūzikas un mākslas skolas Akordeona un Kokles spēles klases audzēkņiem –  gūti labi rezultāti visos iespējamos konkursos un festivālos kā Latvijā, tā arī kaimiņzemēs – Baltkrievijā un Krievijā.

Īpaši ražīgs izrādījās mācību gada pirmspēdējais mēnesis – aprīlī koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite” (vad. Vija Petrova) ņēma dalību Koklētāju ansambļu skatē, kur iegūts II pakāpes diploms, savukārt Akordeona spēles klases audzēkņi piedalījās divos konkursos – Starptautiskajā akordeonistu konkursā „Naujene – 2018” un Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu solistu konkursā „Daugavpils – 2018”. Mācību gada laikā ieguldītais skolotāju un audzēkņu darbs vainagojās ar labiem panākumiem.

Starptautiskajā akordeonistu konkursā „Naujene-2018” 2. klases audzēknim Rolandam Kļavinskim (skolotāja Vija Petrova) un 4.kl. audzēknim Matīsam Sarkanim (skolotāja Svetlana Vasiļjeva) tika piešķirti Diplomi par iegūto 3.vietu, savukārt Dmitrijs Karpečkovs (skolotāja Anna Grigorjeva), Anastasija Svirska (3.kl.) un Ivo Bikuļčs (5.kl.) (skolotāja Svetlana Vasiļjeva) katrs savā klašu grupā tika apbalvoti ar 2. vietas Diplomiem.

Latgales reģiona akordeonistu konkursā „Daugavpils 2018” mūsu skolas audzēkņi savās klašu grupās izcīnīja: Dmitrijs Karpečkovs (skolotāja Anna Grigorjeva), Matīss Sarkanis un Anastasija Svirska (skolotāja Svetlana Vasiļjeva) – Diplomus par iegūto 3. vietu, bet 2. klases audzēknis Rolands Kļavinskis (skolotāja Vija Petrova) – 1. vietu.

Paldies skolotājām par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu šiem konkursiem.

Latvijas mežos sākas ugunsnedrošais periods