Piešķirts finansējums no Lauku attīstības LEADER programmas vairāku nozīmīgu projektu realizācijai

AKTUĀLI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele sniedza informāciju par partnerības sabiedrības virzības attīstības stratēģijas ieviešanas gaitu. Šobrīd notiek stratēģijas īstenošanas izvērtēšanas posms. Ir apgūti 70 % no piešķirtā finansējuma. Lai apgūtu palikušos 30 % jeb pus miljonu eiro, kas varētu notikt nākamgad, projektu vērtēšanas procesā jāievieš izmaiņas.

Inga Krekele tāpat pastāstīja, kā ar projektu finansējuma apgūšanu ir veicies līdz šim. 2015. gadā tika izstrādāta stratēģija un finansējums tika rēķināts, balstoties uz formulu, kas ir apstiprināta MK noteikumos Nr. 125, kas nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai.

Viens no kritērijiem ir iedzīvotāju skaits konkrētā teritorijā, teritorijas lielums un attīstības indekss. Rezultātā tika iegūts finansējums 1 555 000 eiro apmērā. Finansējums tika proporcionāli sadalīts pēc partnerības stratēģijā  noteiktā – 55 % uzņēmējdarbībai un 45 % - sabiedriskā labuma projektiem.

Šī nauda tika apgūta, un pēdējie no šiem projektiem vēl atrodas Lauku atbalsta dienestā un vairāk projektu konkursa šogad nebūs. Pie ideāliem apstākļiem uzņēmējdarbības projektiem būtu nepieciešami 2 miljoni eiro, jo kopumā tika saņemts 71 projekta pieteikums trijās projektu kārtās, no Daugavpils novada – 52 projekti. Pamatā uzņēmējdarbības projektu izvērtēšanas gaitā noraidījuma iemesls visbiežāk bija finansējuma trūkums. Tika iesniegti daudzi vērtīgi projekti, kas šajā pusē būtu ļoti aktuāli. No iesniegtajiem projektiem novadā apstiprināti varētu būt 18 ar uzņēmējdarbību saistīti projekti, jo daļa no tiem vēl atrodas Lauku atbalsta dienesta vērtēšanā. Inga Krekele stāstīja arī par pieredzi, kad apstiprināto projektu iesniedzēji atsakās no finansējuma, jo netiek galā ar projekta saistībām. Partnerības pieredzē ir bijuši jau trīs tādi gadījumi.

Pirmajā projektu izvērtēšanas kārtā apstiprināts Demenes pagasta SIA “AKAI” iesniegtais projekts “Pakalpojumi iedzīvotājiem mīļdzīvnieku kremēšanas jomā” , Sventes pagasta SIA “RECENS” projekts slēpošanas bāzes “Egļukalns” sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, atbalstīta Sventes pagasta SIA “H&H” viesu mājas “Rudzupuķes” renovācija, kā arī Līksnas pagasta z/s “Mežmalas” projekts viesu mājas darbības attīstībai. Šiem projektiem piešķirts finansējums 97 506, 42 eiro apmērā.

Otrajā projektu izvērtēšanas kārtā apstiprināts projekts koka dāvanu ražošanā Sventes pagastā, Laucesas pagasta p/s “Aizsili” projekts augļu čipsu ražošanā, Līksnas pagasta SIA “RUBIKI” projekts ūdens tilpņu montāžas ceha un noliktavas vienkāršotai renovācijai, Naujenes pagasta SIA “Beibuks” projektam par laivu nomas modernizāciju, Višķu pagasta IK “Višķezers” projektam viesu mājas pārbūvei, SIA “Lauku projektu birojs” projektam kafejnīcas “Vojaž” virtuves iekārtu u n tirdzniecības aprīkojuma iegādei, Kalkūnes pagasta SIA “RRR” projekts metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošanai, Sventes pagasta SIA “RECENS” projekts slēpošanas trases “Egļukalns” modernizācijai. Šiem projektiem atvēlēts finansējums 365 812,35 eiro apmērā.

Piektajā projektu izvērtēšanas kārtā sešpadsmit projekti atrodas vērtēšanas stadijā.

Sabiedriskā labuma projektiem ideālā variantā būtu nepieciešami 2,3 miljoni eiro. Taču tam ir atvēlēti vien 698 522 eiro. 65 projektu pieteikumi tika saņemti no Daugavpils novada. Apstiprināti 14 no tiem. Arī sabiedriskā labuma projektu noraidīšanas iemesls ir finansējuma trūkums.

No 1. augusta stāsies spēkā grozījumi MK noteikumos, saskaņā ar kuriem būs jāmaina partnerības projektu vērtēšanas kārtība. Ja līdz šim visi projektu iesniedzēji saņēma vēstules par projektu noraidīšanu finansējuma trūkuma dēļ no Lauku atbalsta dienesta, tad līdz ar grozījumiem šīs vēstules sagatavos partnerība uz vietas. Līdz šim sūdzības par projektu izvērtēšanu tika saņemtas no 4 projektu iesniedzējiem, viens no projektu iesniedzējiem ir iesniedzis sūdzību tiesā.

27. martā notiks partnerības kopsapulce, kurā tiks izskatīts jautājums par grozījumiem statūtos, lai izstrādātu jaunu projektu vērtēšanas sistēmu. Partnerības darbā tika aicināti iesaistīties arī pagasta pārvalžu vadītāji, lai kopā izvērtētu iesniegtos projektu pieteikumus.

Skolēni pētīja senas dzimtu relikvijas