Piešķirs līdzfinansējumu divu novada māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemti lēmumi par līdzfinansējuma piešķiršanu divām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Naujenes pagasta Vecstropu ciemā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

No daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vecstropu ciemā, 18. novembra ielā 387, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas kooperatīvās sabiedrības „Mežmala” tika saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dotās dzīvojamās mājas ēkas energoaudita pārskata sagatavošanai, termogrāfijas veikšanai, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai, bēniņu pārseguma siltināšanai un gala sienu siltināšanai.

Prognozējamais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms saskaņā ar lokālajām tāmēm par dzīvojamās mājas energoaudita pārskata izstrādi, termogrāfijas veikšanu tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanu, bēniņu pārseguma siltināšanu un gala sienu siltināšanu ir 26718.66 eiro.

Saskaņā ar energoaudita pārskatu, enerģijas ietaupījums pēc bēniņu pārseguma siltināšanas un gala sienu siltināšanas varētu būt 27.07 kWh/m2 gadā (1.57 EUR/m2gadā.).

Līdzīgi Daugavpils novada dome izskatīja arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Vecstropu ciemā, 18. novembra ielā 422, iesniegto pieteikumu ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas apkures sistēmas atjaunošanai 75% apmērā no faktiskajām izmaksām, t.i. 75% no EUR 18357.58, ieskaitot PVN, kas rezultātā sastāda EUR 13768.19.

Abas ieceres Daugavpils novada dome izlēma atbalstīt.

Vaboles vidusskolas ēka jau šogad tiks pārbūvēta