Piesakies jauniešu nometnei “JAUNS UN AKTĪVS”

AKTUĀLI

No 19. līdz 20. jūlijam Silenes pamatskolas telpās (Skrudalienas pagasts) 30 Daugavpils novada jauniešiem tiek piedāvāta unikāla iespēja piedalīties bezmaksas nometnē, kuras laikā varēs

  • uzzināt par mobingu jauniešu un pusaudžu vidū;
  • uzzināt par veselīgas un nekaitīgas vides radīšanu sev apkārt;
  • piedalīties fiziskās aktivitātēs;
  • iziet izdzīvošanos skolu Zemessardzes stilā;
  • izvērtēt savu uzturu un piedalīties vēl daudzās citās, veselību veicinošās aktivitātēs.

Pieteikties nometnei var, aizpildot Dalībnieka anketu. Nepilngadīgām personām anketas otrajā lapā jābūt jaunieša vecāku vai aizbildņa parakstam. Aizpildītu pieteikuma anketu var sūtīt uz milana.loca@dnd.lv vai iesniegt klātienē Daugavpils novada kultūras centrā, 2. stāvā līdz 13. jūlijam.

Dalībnieku nokļūšana uz un no nometnes norises vietas, kā arī ēdināšana tiks nodrošināta.

Vietu skaits ir ierobežots!

Jauniešu nometnes programma

Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/I/070, ietvaros Projekta finansējuma saņēmējs: Daugavpils novada dome

Informācija par projekta pasākumiem: https://www.daugavpilsnovads.lv/veselibas-veicinasanas-projekts-daugavpils-novada/

Vasaras saulgrieži Maļinovā