Piesakies ēnot Augšdaugavas novada pašvaldības speciālistus

AKTUĀLI

5. aprīlī visā Latvijā norisināsies Ēnu diena: pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12.klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Augšdaugavas novadā šogad skolēni varēs ēnot domes priekšsēdētāja 1. vietnieku Aivaru Rasčevski, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Vitāliju Aizbaltu, pašvaldības izpilddirektoru Pēteri Dzalbi, novada pašvaldības domes deputātu Alekseju Mackeviču, jaunatnes lietu daļas vadītāju, Kultūras pārvaldes vadītāju. Tāpat ir iespēja pieteikties ēnot sabiedrisko attiecību nodaļā un Sociālajā dienestā, ka arī Naujenes bibliotēkā. Vairākas vakances pieejamas arī Ilūkstē - pilsētas administrācijā un bibliotēkā.

☛Pieteikšanās jau ir sākusies. Visas Augšdaugavas novadā piedāvātās vakances aplūkojamas šeit.

ĒNU DIENAS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

NOLIKUMS

Norises datumi:

  • 7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.
  • 14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.
  • 17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 24. – 27.marts Pieteikšanās trešā kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
  • 28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
  • 31.marts Nejaušais Ēnotājs* - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju
"Vārpā" notika diskusija par demokrātiju