PIESAKIES DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS STIPENDIJAI!

AKTUĀLI

Rīt,  2018. gada 17. jūlijā uzsākam dokumentu iesniegšanu Daugavpils novada pašvaldības stipendiju konkursam. Pieteikties pašvaldības stipendijai varēs līdz 2018. gada 31. augustam.  

2018./2019. mācību gadā ir noteiktas šādas atbalstāmās augstākās izglītības studiju specialitātes:

  • Lauksaimniecība – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Agronoms ar specializāciju laukkopībā” – 2 topošajiem speciālistiem, kuri ir vismaz 1.kursa studenti;
  • Pārtikas produktu tehnoloģija, ar iegūstamo kvalifikāciju ”Pārtikas un dzērienu tehnoloģiju inženieris”– 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  • Lauksaimniecība – ar iegūstamo kvalifikāciju ”Ciltslietu zootehniķis” – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1.kursa students;
  • Būvniecība – ar iegūstamo kvalifikāciju "Inženieris būvniecībā" – 1 topošajam speciālistam, kurš ir vismaz 1. kursa students;

Lai pieteiktos stipendijai, studējošais komisijai iesniedz :

  • Iesniegumu stipendijas saņemšanai;
  • Izziņu no augstskolas par studiju faktu;
  • Vienošanos ar uzņēmēju;
  • Dokumentus, kas apliecina bāreņa, trūcīgas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu (ja attiecināms).

Minētie dokumenti aizlīmētā aploksnē ar norādi “Daugavpils novada domes Stipendiju piešķiršanas komisijai” līdz 2018. gada 31. augustam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20. kabinetā.

Ar “Pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību” varat iepazīties Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv vai griežoties personīgi Daugavpils novada domē vai kādā no 19 pagastu pārvaldēm.

Informācijai: Jāzeps Krukovskis Attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants tālr. 65422284, mob. 26121362 e-pasts: jazeps.krukovskis@dnd.lv

Ziņo par plānotajām operatīvo dienestu lauku apmācībām Kalkūnes pagastā