Ziņo par plānotajām operatīvo dienestu lauku apmācībām Kalkūnes pagastā

AKTUĀLI

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk tekstā NMP dienests), īstenojot projektu “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo), Nr. LLI-213, Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros, organizēs lauku apmācības dienestu darbiniekiem šī gada 21., 22., 23. augustā Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, Kalkūnos.

Projekta ResCo mērķis ir stiprināt pierobežas zonā Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

Praktiskajās apmācībās, atbilstoši scenārijam, norobežotā apmācību vietā tiks imitēts ēkas sagruvums ar vairākiem cietušajiem. Organizatori un dalībnieki – NMP dienests, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs (Lietuva) pārbaudīs savstarpējo sadarbību. Pēc mācībām tiks veidots mācību videomateriāls, kas veicinās izpratni par rīcību ēku nogruvumu gadījumos.

Apmācību laikā Latvijas un Lietuvas dienestu operatīvie transportlīdzekļi Daugavpils novada teritorijā pārvietosies ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem. NMP dienests aicina Daugavpils novada iedzīvotājus nesatraukties, redzot uz ielām pārvietojoties operatīvo tehniku ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem.

Foto: www.nmpd.gov.lv 

Ilūkstē sportoja cilvēki ar īpašām vajadzībām