Ilūkstē sportoja cilvēki ar īpašām vajadzībām

AKTUĀLI

13. jūlijā atjaunotajā Ilūkstes pilsētas stadionā notika Daugavpils un Ilūkstes novadu sporta spēles personām ar īpašām vajadzībām, kurās piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki.

Lai arī šobrīd sporta infrastruktūra cilvēkiem ar veselības problēmām kļūst arvien piemērotāka, tomēr aktuālas ir vairākas ar transporta un palīglīdzekļiem saistītās problēmas.

Sporta spēļu laikā norisinājās dažādas fiziskās aktivitātes – ikvienam bija iespēja piedalīties jogas iesildīšanās vingrojumos, stafetēs, šautriņu mešanā, riepas sviešanā, futbola bumbas sišanā vārtos, basketbola soda metienos utt.

Līdztekus sportiskām aktivitātēm, tika nodrošinātas veselīgo smūtiju, nūjošanas meistarklases, kā arī ikvienam interesentam bija iespēja konsultēties ar fizioterapeitu un uztura speciālistu par sev interesējošiem jautājumiem.

Daugavpils un Ilūkstes novadu Invalīdu biedrības vadītāja Solveiga Grāvere stāsta, ka personas ar īpašām vajadzībām abos novados ir gana aktīvas un atsaucīgas. “Viņos ir dzīvs šis sacensību gars, kas viņus vieno, kopā būšana un satikšanās”, tā Solveiga.

Šobrīd Daugavpils un Ilūkstes Invalīdu biedrībā ir 300 biedri ar dažādām fiziskās un garīgās veselības traucējumiem. Spēļu dalībnieki atzīst, ka sacensībās piedalās labprāt gadu no gada. Arī citviet reģionā iespējas sportot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kļūst arvien piemērotākas, tomēr aizvien lielākas grūtības rada finansējuma trūkums transporta un palīglīdzekļu nodrošinājums. Solveiga Grāvere atzīmē, ka aktuāls ir pieprasījums pēc elkoņkruķiem un invalīdu ratiņiem. Tiek meklētas iespējas, kā šos palīglīdzekļus cilvēkiem nodrošināt. Solveiga paldies teic Nacionāli bruņotajiem spēkiem gan par humānās palīdzības, gan invalīdu ratiņu piegādi.

Novada Attīstības pārvaldes projektu koordinatore Mudīte Ķiseļova stāsta, ka daudz ir vēl jāstrādā, lai cilvēks ar īpašām vajadzībām nokļūtu šeit, tādēļ daudzas lietas tiek risinātas ar pagastu pārvalžu palīdzību.

Šādi pasākumi sekmē pozitīvas un iedrošinošas attieksmes pret personām ar īpašam vajadzībām kultivēšanu sabiedrībā, kā arī ir atraktīva un ļoti efektīva sociālās iekļaušanas metode, papildus atbalsts dzīves labizjūtas veidošanā.

Pasākums tika rīkots ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros.

Raksts tapis sadarbībā ar Latgales reģionālo televīziju

https://www.youtube.com/watch?v=tLm8wqawZpg

Papildus informācija: 65476882

 

Publiskā apspriešana Kalupē