Publiskā apspriešana Kalupē

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Kalupes pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par 2 (divu) koku nozāģēšanu Kalupes pamatskolas stadionā pēc adreses Lielā iela 35, Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads, LV – 5450. Nozāģēšanai paredzētas 2 (divi) ozoli.

Lūdzam Kalupes pagasta iedzīvotājus publiskās apspriešanas laikā līdz 2018.gada 6.augustam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski vai ierodoties personīgi Kalupes pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65447831.

Notiks novada pagastu komandu vasaras sporta spēles