Pieredzes apmaiņā viesojās Viļānu novada Sociālā dienesta speciālisti

AKTUĀLI

5. jūnijā Daugavpils novada Sociālajā dienestā viesojās Viļānu novada Sociālā dienesta speciālisti. Tikšanās tika organizēta Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā. Centra vadītāja Nataļja Škutāne un Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova, sociālā darbiniece Svetlana Zinkēviča iepazīstināja ar galvenajām novada problēmām, to risinājumiem, dienesta struktūru, īpašu uzsvaru liekot uz darbu ģimenēs ar bērniem, deinstitucionalizācijas projekta procesu un darbu ar senioriem. Seniori priecēja ar dejas soli. Kolēģi no Viļānu novada dalījās ar savu pieredzi sociālajā darbā. Šāda veida tikšanās formas dod iespēju redzēt savas kļūdas, iespējas nepieciešamībai paplašināt sociālo pakalpojumu loku mūsu iedzīvotājiem.

Turpinās skolēnu vasaras nodarbinātības programma