Pieņemti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Biķernieku un Nīcgales pagastā

Komunālā saimniecība un ceļi

Ar 2019. gada 1. aprīli Biķernieku un Nīcgales pagastā stājas spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi, kuri apstiprināti kārtējā Daugavpils novada domes sēdē.  Tarifi pieņemti pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu Nr.1/8 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Biķernieku pagasta teritorijā turpmāk juridiskām un fiziskām personām par ūdensapgādi būs jāmaksā 1,52 EUR (bez PVN)  par 1m3 patērē aukstā ūdens, savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem iedzīvotājiem būs jāšķiras no 1.59 EUR (bez PVN) par 1m3 notekūdeņu. Līdz šim Biķerniekos darbojās 2011. gadā apstiprinātais tarifs, kas toreizējā valūtā paredzēja 0.72 Ls jeb 1.02 EUR par 1m3 aukstā dzeramā ūdens, ja uzstādīts sertificēts dzeramā ūdens skatītājs vai 7.20Ls jeb 10.24 EUR no vienas personas mēnesī, ja klients neizmantoja skaitītāju. Savukārt par kanalizācijas pakalpojumiem līdzšinējais tarifs paredzēja 0,74 Ls (1.05 EUR) vai 7,40 Ls (10.5 EUR) par 1m3, atkarībā no tā vai bija uzstādīts ūdens skaitītājs.

Savukārt Nīcgales pagastā par ūdensapgādi turpmāk būs jāmaksā 1.17 EUR (bez PVN) par 1m3 aukstā ūdens un 1.16 EUR (bez PVN) par 1m3 kanalizācijas notekūdeņiem. Līdz šim nīcgaliešiem tika piemērots 2010. gadā akceptētais tarifs – 0,51 Ls (0.73 EUR) par 1m3 ūdens vai 2,70 Ls (3.84 EUR) no viena cilvēka mēnesī, ja netika uzstādīts ūdens skaitītājs. Līdzīgi tika pieprasīta samaksa par kanalizācijas pakalpojumiem – 0.50 Ls (0.71 EUR) vai 2.65 Ls (3.77 EUR) par 1m3 notekūdeņu.

SPC “Pīlādzis” paaugstinās energoefektivitāti un ierīkos sociālos dzīvokļus