Pieņem ekspluatācijā ceļu Vaboles pagastā

AKTUĀLI

7. septembrī ekspluatācijā pieņēma ceļa posmu "Stupiņi – Kucini - Mackeviči" Vaboles pagastā. Pārbūvētā posma garums sastāda 3,4 km, būvprojektu izstrādāja SIA “Cerva”.

Ceļa posmā tika uzstādītās jaunas caurtekas, ierīkotas nobrauktuves zemes īpašumiem, vairākos posmos uzstādītas drošības barjeras un ceļa zīmes.

Būvdarbus veica SIA “Meliors Krauja”,  Būvuzraudzību nodrošināja SIA “Ska Projekts”.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas sastāda 579 739,87 eiro. Izmaksās ietilpst būvprojektēšana, paši būvdarbi, kā arī būvuzraudzība.  

Projektu finansēja LR Aizsardzības ministrija.

Lēmumu par objekta finansēšanu 2021. gada 7. decembrī pieņēma valdība, izdalot 1,6 miljonus eiro militārās infrastruktūras objektiem visā Latvijā. Aizsardzības ministrija šādu lēmumu pamatoja ar nepieciešamību uzlabot mācību poligona “Meža Mackeviči” pievedceļa tehnisko stāvokli.

Pašvaldības ceļu “Stupiņi – Kucini - Mackeviči” aktīvi izmanto ne tikai Aizsardzības ministrija, bet arī vietējie iedzīvotāji, zemnieki un uzņēmēji. Ar katru gadu zemnieku saimniecību un bruņotās tehnikas vienību skaits, kas pārvietojas pa ceļu tikai pieaug.

Zinību diena Laucesas pamatskolā