Zinību diena Laucesas pamatskolā

Izglītība

“Asteres košas dārzos kad zied, Gājputnu klaigas gaisā kad skan, Vasara projām tad steidz, Skola bērnus atkal jau sveic. (L. Liepdruviete)  

Vasara  jau paskrējusi vēja spārniem, klāt septembris un Zinību diena.

Laucesas pamatskolai  tika pievienota Silenes pamatskolas 7. – 9. klase. Šajā mācību gadā skolas gaitas sāka 6 pirmklasnieki un daudzi skolēni pievienojās arī citās klašu grupās. Visi skolēni  kopā  izveidoja draudzības apli un novēlēja viens otram laba vēlējumus un daudz panākumu jaunajā mācību gadā. Pagasta pārvaldes vadītājs Andris Ķesters sveica Zinību svētkos un novēlēja skolēniem labas sekmes mācībās, izturību un neatlaidību. Laucesas Sv. Pētera un Pāvila draudzes prāvests Rolands Šakals svētīja skolēnus veiksmīgam mācību gadam. Muzikālo sveicienu ,,Laucesas pamatskola” sagatavoja meitenes. Skolas direktore Valentīna Vavžiņaka savā uzrunā novēlēja skolēniem būt zinātkāriem un sasniegt labus rezultātus mācībās. Pārsteiguma priekšnesumu bija sagādājuši 9.klases zēni, kas kopā ar skolotājām izpildīja interesantu un pārsteidzošu deju. Lai mums katram izdodas sasniegt lielus un mazus mērķus!

Skolotāja Marija Petrovska
Vanda Kezika: “Esmu droša, ka darbs virzīsies tālāk un daudz labākā līmenī”