Pēdējā darba diena Pilskalnes pagasta vadītājai

AKTUĀLI

13. aprīlī Ludmila Riekstiņa noslēdz darba gaitas kā Pilskalnes pagasta vadītāja un dodas pelnītā atpūtā. Viņa šo amatu ieņēma no 1995. gada. Izdzīvots daudz reformu un pārmaiņu, tādēļ no darba aiziet ir nedaudz skumji, stāsta Ludmila.

Par ieguldīto darbu Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis un izpilddirektors Pēteris Dzalbe Ludmilai Riekstiņai pasniedza atzinības rakstu par "Par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Pilskalnes pagasta teritorijas attīstībā," īpaši atzīmējot ieguldījumu Pilskalnes Siguldiņas attīstībā.

Aicina skolas pieteikt aktuālās pedagogu vakances vietnē Esiskolotājs.lv