Paziņoti Eiropas Padomes Ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases rezultāti

AKTUĀLI

20. oktobrī,  Starptautiskajā ainavu dienā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas Padomes (EP) Ainavas balvas astotās sesijas Latvijas nacionālās atlases vērtēšanas komisijas lēmumu – par atlases uzvarētāju nosakot un Eiropas konkursam kā Latvijas pārstāvi izvirzot – Dienvidkurzemes novada pieteikto projektu “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss”.

EP Ainavas balva ir viens no Eiropas ainavu konvencijas ieviešanas pasākumiem ar mērķi apzināt veiksmīgi īstenotus projektus vai iniciatīvas ainavu jomā, kas kalpotu par piemēru ainavu kvalitātes uzlabošanai visās šīs konvencijas dalībvalstīs. Katra valsts Eiropas konkursam drīkst deleģēt vienu kandidātu, tāpēc Latvijā VARAM organizē nacionālo atlasi, kurā šogad piedalījās  11 projekti.

Atklājot semināru, ministrijas pārstāvji uzsvēra, ka visus pieteiktos projektus vieno to īstenotāju patiesa vēlme ne tikai saglabāt dabas un kultūras vērtības, bet padarīt tās visiem daudz ērtāk pieejamas  un daudzveidīgāk izmantojamas, kas ir ļoti svarīgi iedzīvotāju un viesu labjūtības, jeb mentālās un fiziskās veselības nostiprināšanā.

Šogad kā Latvijas pārstāvis, kas tālāk pretendēs uz Eiropas mēroga ainavu balvu, izvirzīts Dienvidkurzemes novada pieteiktais projekts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem. Ālandes upes atpūtas komplekss”, kas ieguva augstāko punktu skaitu un guva īpašu atzinību par vietas identitātes atklāšanu un vēstures atmiņas saglabāšanu.

Pieteiktos projektus vērtēja Zemkopības ministrijas, VARAM, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Latvijas Arhitektu savienības, Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī Kurzemes, Latgales, Rīgas, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionu pārstāvji. Nacionālās atlases vērtēšanas komisijas locekļi atzina, ka visi pieteiktie projekti ir respektējuši konkrētās vietas dabas un kultūras vērtības, to saglabāšanu un attīstību nodrošinot ar pārdomātiem telpiskiem risinājumiem. Tādēļ izšķiršanās par labāko projektu šajā nacionālajā atlasē bija ļoti grūta, jo vairākos projektos sasniegtas atzīstamas kvalitātes.

Tāpat komisija piešķīra atzinības šādās nominācijās:

  • Par mērķtiecīgu pašvaldībās darbu ilgtermiņā tradicionālās lauku ainavas dabas un kultūras vērtību izcelšanā – projektam “Daugavas loki/Slutišķu sādža: Vecticībnieku kultūras mantojuma centra izveide, radošās darbnīcas, piekļuves uzlabošana un Daugavas augšteces ainavas izcelšana” (iesniedzējs Augšdaugavas novada pašvaldība);
  • Par mērķtiecīgu ainavu plānošanu, iesaistot iedzīvotājus – projektam “Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepcija” (iesniedzējs Aizkraukles novada pašvaldība);
  • Par veiksmīgi dabas un kultūras vērtību telpiskās sasaistes nodrošināšanu, uzlabojot apmeklētāju piesaisti visos gadalaikos – projektam “Carnikavas Novadpētniecības centra un Gaujas upes ansamblis“ (iesniedzējs Ādažu novada pašvaldība);
  • Par vietas popularizēšanu plānošanas dokumentos un projektos - projektam ”Brīvdabas atpūtas komplekss “Zvejnieklīcis” (iesniedzējs Jēkabpils novada pašvaldība);
  • Par augstu arhitektonisko kvalitāti, atjaunojot nozīmīgas vēsturiskas liecības – projektam “Mellužu estrādes ēkas Nr.002 restaurācija un bāra Nr.001 rekonstrukcija, teritorijas labiekārtojums” (iesniedzējs Jūrmalas valstspilsētas administrācija);
  • Par veiksmīgu risinājumu valstiskuma idejas izcelšanai – projektam “J.Čakstes laukuma rekonstrukcija un labiekārtošana” (iesniedzējs Liepājas valstspilsētas pašvaldība);
  • Par agrāk nesakārtotas teritorijas kompleksu attīstīšanu – projektam “Krasta ielas lejas promenāde Ogrē” (iesniedzējs Ogres novada pašvaldība);
  • Par kopienas aktīvu iesaistīšanu kultūras un dabas vērtību saglabāšanā un attīstīšanā – projektam “Iniciatīva – kultūrvēstures, dabas un sabiedrības mijiedarbība Popes kalna ainavā“ (iesniedzējs biedrība “Popes muiža”);
  • Par veiksmīgu risinājumu antropogēnās slodzes mazināšanai jutīgā biotopā – projektam “Pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā“ (iesniedzējs Saulkrastu novada pašvaldība);
  • Par plānveidīgu dabas un kultūras mantojuma attīstīšanu pilsētvidē - projektam “Kultūras un dabas mantojuma iedzīvināšana Baltijas jūras piekrastes publiskajā ārtelpā” (iesniedzējs Ventspils valstspilsētas pašvaldība).

Latvijas nacionālajai atlasei iesniegtie projekti tika prezentēti seminārā, kura programma skatāma šeit.

Plašāka informācija par EP Ainavas balvu: https://www.varam.gov.lv/lv/eiropas-padomes-ainavas-balva.

Konkursam “Eiropas Padomes Ainavas balva” Augšdaugavas novada pašvaldība pieteica īstenotos pasākumus, kuri realizēti Projekta “Rīteioropas vērtības” (Nr. 5.5.1.0/17/I/007)  ietvaros.

Projekta  vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas pašvaldība, kuras sadarbības partneri projektā ir Augšdaugavas novada pašvaldība, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome.

Projekta budžets:  7 228 504,51 EUR

ERAF līdzfinansējums projektam ir  4 953 471,29 EUR, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 895 473,44 EUR.

Augšdaugavas novada pašvaldības daļa - 500 000  EUR, t.sk. ERAF finansējums - 399 075  EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 22 500  EUR, pašvaldības finansējums – 52 500  EUR.

Jauni saistošie noteikumi licencētai makšķerēšanai 12 novada ezeros