Jauni saistošie noteikumi licencētai makšķerēšanai 12 novada ezeros

AKTUĀLI

Saistošie noteikumi Nr. 61 par licencēto makšķerēšanu Augšdaugavas novada ezeros stāsies spēkā 1. novembrī un darbosies līdz 2027. gada beigām. Tie attiecas uz Boltazaru, Briģenes, Bruņu, Čerņavas, Dārza, Koša, Lielā Ilgas, Mazā Ilgas, Mazā Kolupa, Meduma, Sila un Škirstiņu ezeru.

Licenču veidi

Licencēto makšķerēšanu minētajos ezeros organizē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Dabas resursu nodaļa. Lai makšķerētu tajos, jāiegādājas kāda no licencēm:

  • Gada licence, no 1.01. līdz 31.12., makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus, 25 eiro;
  • Mēneša licence, norādītajā mēnesī, makšķerēsanai no krasta, laivas, 5 eiro;
  • Bezmaksas gada licence*, makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus;
  • Vasaras – rudens licence, no 1.05. līdz 31.10., makšķerēšanai no krasta, laivas, 15 eiro;
  • Ziemas – pavasara licence, 1.11. – 30.04., makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus, 10 eiro;
  • Vienas dienas licence, norādītajā dienā, 1,50 eiro.

*Saņem personas ar invaliditāti, politiski represētie, bērnu vai pusaudži līdz 16 g., vecāki par 65 g.. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, juridisku statusu apliecinošs dokuments vai arī Latvijas Goda ģimenes apliecība. Bezmaksas licences var saņemt novada pagastos un VPVKAC, kas atrodas Ilūkstē, Brīvības ielā 7. Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Šēderes, Prodes pagastā, kā arī Subates pilsētā liceneces izņemt nevar.

Kur tās var iegādāties?

Elektroniskās licences var iegādāties Licenču tirdzniecības mobilajā lietotnē “Mana cope” vai mājaslapā manacope.lv. Sistēma darbojas 24/7 režīmā.

Maksas licenču iegāde klātienē netiek īstenota!

Vienai personai var būt ne vairāk kā divas licences.

Papildus ierobežojumi

  • Ledus bīstamības periodā ir aizliegts makšķerēt no ledus;
  • Bruņu, Čerņavas, Dārza, Koša, Lielajā Ilgas, Mazajā Ilgas, Meduma, Sila un Šķirstiņu ezerā ir aizliegtas zemūdens medības;
  • Boltazarā, Briģenes, Bruņu, Čerņavas, Dārza, Koša, Lielajā Ilgas, Mazajā Ilgas, Mazajā Kolupa, Meduma, Sila, Šķirstiņu ezerā ir aizliegta vēžošana.

Kur tiek izmantota licencēs iekasētā nauda?

Reizi pusgadā 20% no summas tiek pārskaitīts Zovju fonda dotāciju veidošanai, bet atlikušie 80% paliek Augšdaugavas novada rīcībā, kurš šos līdzekļus izmanto zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

Vairāk informācijas par licenču iegādes vietām, kā arī saistošos noteikumus atradīsiet mājaslapā augsdaugavasnovads.lv, sadaļā “Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības”.

 Apkopoja: Dainis Bitiņš

Ilūkstē plānots būvēt mācību bāzi valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes vajadzībām