Paziņojums par rekreācijas meža “Daugavpils” apsaimniekošanas plānu

Pagastu un pilsētu ziņas

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (LVM) Daugavpils piepilsētā ir noteikusi atšķirīgi apsaimniekojamo teritoriju - rekreācijas mežu “Daugavpils”.  Lai nodrošinātu teritorijas ilgtspējīgu un sabalansētu izmantošanu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, izstrādāts rekreācijas meža “Daugavpils” apsaimniekošanas plāns 2018.-2022. gadam.

Plāns ir pieejams LVM  Dienvidlatgales reģionā (Fabrikas ielā 2, Līvānos) un LVM mājas lapā www.lvm.lv sadaļā “Mežu apsaimniekošanas plāni” http://www.lvm.lv/sabiedribai/meza-apsaimniekosana/parskati/mezu-apsaimniekosanas-plani/2223-dienvidlatgales-mezsaimniecibas-meza-apsaimniekosanas-plani .

Vietējie iedzīvotāji un visi interesenti tiek aicināti piedalīties informatīvajā sanāksmē, kas notiks rekreācijas meža teritorijā 12.01.2018. (tikšanās Daugavpils stādu tirdzniecības laukumā, Vizbuļu ielā 4, Daugavpilī, plkst. 10.00.) un līdz 22.01.2018. sniegt atsauksmes un priekšlikumus par apsaimniekošanas plānu LVM Dienvidlatgales reģionā vai sūtot uz e-pastu  d.ancane@lvm.lv.”

Turpinās čempionātu turnīri basketbolā un hokejā