Publiskā apspriešana par koku ciršanu Lociku ciemā