Publiskā apspriešana par koku ciršanu Lociku ciemā

AKTUĀLI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 9. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada  administratīvā teritorijā”, Naujenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par 6 (ošu) un 109 (bērzu), kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44740010694, pēc adreses Lidostas iela 3, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.  (skat. foto attēlu) ciršanu.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 13.07.2018 līdz 03.08.2018.

Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu, sniedzot savus priekšlikumus rakstiski, vai ierodoties personīgi Naujenes pagasta pārvaldē Skolas ielā 15, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. Neskaidrības gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 65429583 (kontaktpersona V.Mihejevs).

Sniedzot priekšlikumus obligāti jānorāda savs Vārds, Uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.

Maļinovas pagasta svētki "Iemīlies Maļinovā!"