Patriotisma stunda Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā

AKTUĀLI

10. novembrī uz patriotisma stundu bibliotēkā pulcējās bērnudārza audzēkņi. Bērni ar audzinātājām nāca rotājušies pašu rociņām gatavotiem lentīšu pušķiem un plakātiem – Nīcgales un Latvijas kartēm. Nīcgales pagasta kartē bērni bija atzīmējuši savas mājas, tās parādīja uz izstāstīja, kādā ielā vai ciemā katrs dzīvo. Latvijas karti rotāja ar sirsniņām un izvēlējās pilsētu, kur gribētu dzīvot, kad izaugs lieli.

Bibliotēkas vadītāja ar bērniem pārrunāja varoņteiku par Lāčplēsi, aplūkoja grāmatu un katrs rokās paturēja lielo Latvijas varoņu grāmatu par “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri”,  svarīgas bija strēlnieku – varoņu fotogrāfijas, kas cīnījās pie Nīcgales. Latvijai un, godinot varoņus, skanēja skaists dzejolis un dziesmas.

Liela pateicība Nīcgale PII “Sprīdītis” vadītājai Ivetai Guģei, audzinātājām Inārai Ašķeļaņecai un Sarmītei Molei un pagasta zemes lietu speciālistei Inai Simanovičai.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja

Radošajā meistardarbnīcā tapa latviskās brošas