Radošajā meistardarbnīcā tapa latviskās brošas

AKTUĀLI

Gatavojoties svētkiem un Patriotu nedēļai, Līksnas pagasta kultūras namā notika radošā meistardarbnīca, kurā varēja apgūt iemaņas latvisko brošu veidošanā. To organizēja un vadīja Līksnas pagasta jaunatnes lietu speciāliste un ļoti radošs cilvēks Sintija Giptere. Darbnīcas dalībnieki varēja izveidot dažādas brošas, izmantojot dažādas lentītes, tās saliekot interesantos rakstos. Šo pasākumu apmeklēja dažāda vecuma cilvēki gan no Līksnas pagasta, gan arī no Daugavpils. aldies Sintijai par jauko pasākumu!

Pasākums "Rakstu rakstiem Tēvu zeme"