Pateicības diena skolā

Izglītība

31. maijs ir tā diena, kad skolā ir pieņemts teikt paldies par labi padarītiem darbiem. Mūsu jaunajā skolas saimē radās tradīcija pulcēties kopā visai skolai un izteikt atzinību skolēniem, skolotājiem, skolas darbiniekiem un vecākiem. Tā ir Pateicības un Goda diena.

Izvērtējot šo mācību gadu, ar gandarījumu varam teikt, ka tas ir bijis bagāts ar pasākumiem, mācību ekskursijām, sasniegumiem, labiem darbiem. Taču šoreiz šie svētki bija dubultā: gan pateicība par labi paveiktajiem

Šajā svētku dienā priecājāmies par skolēniem, kuri ir pabeiguši mācību gadu ar labām un teicamām atzīmēm un saņēma Sudraba un Zelta liecības.

Lepnums par Augšdaugavas novada mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs saņemtajām atzinībām un godalgotām vietām. Augšdaugavas novada Pateicības pasniedza novada Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska.

Paldies tika sacīts arī tiem skolēniem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi ārpussskolas konkursos, sporta sacensībās, projektos un citās aktivitātēs.

Noslēdzot mācību gadu “paldies” tika teikts arī skolotājiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi.

Pateicības vārdi bija veltīti arī skolās darbiniekiem un skolēnu vecākiem. Viņi vienmēr sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, dod padomus, atbalsta un neskopojas ar labiem vārdiem.

Šajā dienā tika nosaukta labākā pamatskolas klase. Tituls “Labākā klases liecība 2022./2023.m.g” tika piešķirts divām klasēm- 5.klasei (kl.audz. J.Parfena) un 5.a klasei (kl.audz.T.Bojaruneca).

Par jauko noskaņojumu visa pasākuma gaitā rūpējās mūsu skolas talantīgie skolēni: skolas koris (skolotāja M.Kuzmina), jaunāko klašu skolēnu  deju kolektīvs (skolotāja A. Mihailova) un pamatskolas skolēnu deju kolektīvs (skolotāja J.Posternaka), Naujenes mūzikas un mākslas  skolas filiāles vijoles klases audzēknes (skolotāja S.Blaževiča).

Šim mācību gadam aizvērām pēdējo lappusi. Lai visiem saulaina, priecīga un brīnišķīgiem piedzīvojumiem pilna vasara!

Sventes vidusskolas skolēni Rundāles pilī