Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 27 biedrībām un 20 draudzēm

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma komisijas sēdē tika izskatīti šī gada pieteikumi par atbalsta piešķiršanu. Kopumā sēdē NVO tika piešķirts atbalsts 46 tūkstošu eiro apmērā, bet reliģiskajām organizācijām – 50 tūkstoši eiro.

Atbalsts biedrībām

Demenes Sociālā atbalsta centrs iegādāsies trauku mazgājamo mašīnu, savukārt “Lauku studija” izmantos līdzfinansējumu muzeju nakts Vecsalienas muižas koncerta un gaismu šova organizēšanā. Biedrība “LIXTEN” saņems finansējumu Vaboles muižas pēdējā grāfa grāmatas “Dzīves bez rokām” tulkošanai, savukārt biedrība “Spole” saņems naudu pastkaršu drukai Bebrenes cimdiem u.c. inventāram. Biedrība “19 naglas” rīkos nakts sporta festivālu Višķos, “Augšzemieki” izvietos informatīvos stendus Dvietes muižas teritorijā un rīkos muzikālu priekšnesumu. Biedrība “Čaklās skudriņas” rīkos dažādus pasākumus, savukārt “Daugaveņa” iegādāsies vīriešu vestes un bikses deju kolektīvam. Baketbola klubs “Grozs” iegādāsies inventāru un nodrošinās dalību turnīros, mednieku biedrība “Debri” izgatavos banerus ievietošanai logu rāmjos, “Divruna” rīkos vēstures ekspedīciju mūsu novada piecos pagastos ar 12 dalībniekiem. “Dvietiņa” plāno iepirkt 20 koka solus un šūpoles no koka baļķiem, savukārt Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība “Ildra” rīkos gleznošanas pulciņa nodarbības, plenērus, izstādes, sporta svētkus, pasākumus. Ilūkstes apvidus pensionāri ar pašvaldības atbalstu rīkos dažādus pasākumus. Biedrība “Calcuna” atjaunos informatīvā stenda plāksnes, savukārt “Kalkuna nova” iegādāsies novusu, dārza krēslu, projektoru, ekrānu un pagarinātāju pasākumu organizēšanai. Biedrība “Lai sapņi piepildās” saņēma atbalstu pasākumu organizēšanai novada nozīmes svētkos, savukārt Latvijas – Baltkrievijas sadraudzības biedrība plāno iespiest grāmatu “Pasakas un krāsas”. Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums piešķirto līdzfinansējumu novirzīs grāmatas “Dvietes nesaprastais ģēnijs” autoratlīdzībai, materiālu apstrādei u.c. Līksnas muižas kapelas biedrība iegādāsies datoru un krāsu printeri pasākumu organizēšanai. “Medumu cerība” iegādāsies dažādus materiālus meistarklasēm. “Sēlene” iegādāsies dažādu inventāru kafejnīcu dienām. “Silenes stariņi” iegādāsies dažādu inventāru telpām, savukārt “Stendera Novadnieki” pašvaldības iegūto atbalstu izmantos bruģa ieklāšanai. “Šēderes nākotne” iegādāsies galdus un solus pasākumiem, savukārt biedrība “Subatieši – sanākam, domājam, darām!” izdos Ineses Sarbajas bērnu grāmatu un iekārtos biedrības spēļu telpu, iegādāsies mēbeles, nokrāsos atpūtas vietas nojumi. “Zaļā krūze” piešķirto līdzfinansējumu izmantos Baltkāju pilskalna vektorformas attēla izstrādāšanai, stendu un meistarklašu rīkošanai. Volejbola klubs “Augšdaugava” iegādāsies sporta apavus, spēles formas un treniņtērpus. Biedrība “Višķu attīstībai” saņems līdzfinansējumu pieredzes apmaiņas braucienam uz Gdaņsku.

Līdzfinansējums reliģiskām organizācijām

Daņiševskas pareizticīgo draudze iegādāsies būvmateriālus krāsošanas darbiem un restaurēs kieģeļa žoga stabus, remontēs pamatus, uzstādīs cinkotus vāciņus, remontēs piecu logu slēģus, kā arī labiekārtos apkārtni. Bebrenes katoļu draudze remontēs zvanu torni, iegādāsies granulas baznīcas apkurei un malku zupas virtuvei. Dvietes katoļi baznīcas galvenajā ieejā ierīkos lieveni, savukārt Eglaines katoļu draudze krāsos fasādi un ieliks vienu jaunu logu. Eglaines vecticībnieku draudze plāno atjaunot lūgšanu nama grīdu. Elernes katoļu baznīcā veiks iekštelpu kosmētisko remontu, savukārt Ilūkstes katoļu draudzē mainīs bruģakmens segumu, veiks elektroinstalācijas montāžas darbus, ierīkos jaunas durvis un ugunsdrošības signalizāciju pagrabā, kā arī otrā stāva telpās. Ilūkstes luterāņi par piešķirto līdzfinansējumu pabeigs sakristijas un svētdienas skolas remontu, izremontēs gaiteņus. Ilūkstes pareizticīgo draudze veiks altāra griestu remontu. Ilūkstes vecticībnieki savukārt iegādāsies čuguna krāsnis un montāžas materiālus. Kalupes katoļu draudze saņems līdzfinansējumu bruģa celiņa ieklāšanai pie baznīcas sānu ieejas, Krivānu vecticībnieku draudzei piešķirti līdzekļi griestu, sienu un grīdas remontdarbiem. Lašu luterāņu draudze izbūvēs bruģi no baznīcas vārtiem līdz ieejas durvīm, bet Līksnas katoļu draudze veiks otrās jumta daļas seguma nomaiņu. Maļinovas pareizticīgie ieklās ozolkoka dēļu grīdu, savukārt Medumu vecticībnieki ierīkos draudzē apsardzi, veiks fasādes uzkopšanas darbus u.c. Nīcgales katoļi ierīkos notekūdeņu aizvadīšanas sistēmu, savukārt Silenes katoļi ieklās betona bruģi. Pareizticīgie no Skrudalienas veiks guļbūves bojāto siju un apdares dēļu maiņu, savukārt Višķu katoļi izgatavos akas vāku, veiks jumta noteku remontu.

Atbalsta iespējas

Pašvaldība atbalsta organizāciju darbību, lai sekmētu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti, kā arī iesaistīšanos Augšdaugavas novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo un citu jautājumu risināšanā. Tāpat viens no mērķiem ir veicināt pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus, veicināt brīvprātīgās iniciatīvas, pilsonisko līdzdalību, sadarbību ar pašvaldību, kā arī veicinātu tradīciju saglabāšanu un atjaunotu esošos kultūras un vēstures pieminekļus vai sakrālās būves.

Vairāk par Augšdaugavas novada pašvaldības atbalsta programmu biedrībām un reliģiskām organizācijām.

Baltā galdauta svētki Līksnā