Pašvaldības ēkās veidos īres dzīvokļus

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības dome plāno īstenot pašvaldības investīciju projektu “Īres dzīvokļu izveidošana Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā esošajās ēkās” īstenošanai.

Projekta mērķis ir palielināt dzīvojamā fonda piedāvājumu klāstu personām, kuras ir reģistrētas pašvaldības dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā, atjaunot pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas, kā arī atjaunot jumta segumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās visi īres dzīvokļi pieder pašvaldībai.

Projekta ietvaros plānots pārbūvēt 12 pašvaldības īpašumā esošus dzīvokļus Biķernieku, Demenes, Naujenes, Tabores un Vecsalienas pagastā, kā arī atjaunot jumta segumu divām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās visi dzīvokļi pieder pašvaldībai, - Stacijas ielā 9, Naujenes pagastā un "Cibuļovka 2" Tabores pagastā.

Dzīvojamo telpu Biķernieku, Demenes, Naujenes, Tabores Vecsalienas pagastos atjaunošanas gaitā paredzēta sienas, grīdas, griestu

atjaunošana, logu un durvju nomaiņa, elektroinstalācijas un santehnikas nomaiņa. Daļēji labiekārtotiem dzīvokļiem paredzēts ierīkot lokālās apkures sistēmu.

Īstenojot projektu, tiks sniegta palīdzība pašvaldības palīdzības reģistrā reģistrētām personām, izīrējot dzīvojamās telpas. Šobrīd pašvaldības dzīvokļu jautājumu palīdzības reģistrā ir 87 personas, kuram nepieciešams mājoklis. Būvdarbus plānots veikt jau šogad.

Projekta īstenošanas plānotās izmaksas ir 309 530 eiro, tostarp aizņēmums Valsts kasē 263 100 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 46 429 eiro apmērā.

Skolas ēka Ilūkstē tiks pārbūvēta par dzīvojamo māju