Pašvaldības daudzdzīvokļu mājai “Zaļumi” veiks ūdensvadu un kanalizācijas tīkla nomaiņu

Komunālā saimniecība un ceļi

Daugavpils novada domes sēdē tika apstiprināta papildus finanšu līdzekļu piešķiršana pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Zaļumi” (Maļinovas pag.) iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīkla nomaiņai. Kā informēja Finanšu pārvaldes vadītāja Irēna Timšāne, šim mērķim budžetā bija paredzēti 18 000 eiro, tomēr, saskaņā ar veikto iepirkumu, vienīgais pretendents un uzvarētājs SIA “Varsla” piedāvāja pakalpojumu par 27 134 eiro.  Lai segtu neparedzētās izmaksas, tiks veiktas izmaiņas Maļinovas pagasta budžetā un papildus tiks novirzīti 4868 no pašvaldības budžeta rezerves fonda. Ūdensvada un kanalizācijas nomaiņa šajā mājā ir aktuāla kopš 2015. gada un tās īstenošana ir iekļauta Investīciju plānā.

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts piebilda, ka iepirkums uz veicamajiem darbiem bija rezultatīvs tikai trešajā izsludināšanas reizē.  “Tāme veicamajiem darbiem tika sastādīta 2016. gadā un šo divu gadu laikā būtiski pieaugušas cenas būvniecības materiāliem un atalgojumam.  Tāpat iepirkuma pozīcijas tika papildinātas ar jaunām labierīcībām, jo eksperti konstatēja, ka šajā mājā komunikācijas ir uzstādītas 70.-tajos gados un faktiski ir cauras. Lai nomainītu kanalizācijas vadu, ir jāmaina arī labierīcības, jo tās ir nostiprinātas ar betonu un pie demontāžas vienkārši izjuks,” sadārdzinājuma iemeslus paskaidroja A.Aizbalts.

Piecos pagastos uzstādīs āra trenažierus