Pašvaldības darbinieki talkoja pie Sventes vidusskolas

AKTUĀLI

Lielās talkas ietvaros Augšdaugavas novada Centrālā pārvalde un citi darbinieki atsaucās Sventes vidusskolas direktora aicinājumam palīdzēt sakopt teritoriju pie skolas!

Tika izveidotas dobes, iestādīta tūju rinda un veikti citi labiekārtošanas darbi.

Paldies zemnieku saimniecībai "Ostrovi" par piegādāto melnzemi dobēm un zālienam.

Foto:

Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvu repertuāra pārbaudes koncerts