Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvu repertuāra pārbaudes koncerts

AKTUĀLI

Ir pavasaris – laiks, kad pasaule plauks un prieks plaukst. Plaukst arī mūsu smaidi, atkalsatikšanās prieks, neskatoties uz to, ka ziedošo pavasari savās plaukstās ik pa brīdim grib ieskaut sniegs.

Šajā mācību gadā esam uzsākuši aktīvu gatavošanos 13. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem gan apgūstot dziesmu, gan folkloras, gan teātra, gan orķestra mūzikas, gan deju repertuāru.

25. aprīlī Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Augšdaugavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvi repertuāra pārbaude-skate. Ar jautriem deju soļiem, krāšņiem tērpiem, plašiem smaidiem un dejotprieku tika ieskandināts pavasaris.

Skatē piedalījās 9 deju kolektīvi no 6 novada izglītības iestādēm un izdejoja astoņas dažādas dejas no deju lielkoncerta “Es atvēru Laimas dārzu” repertuāra.

Kolektīvu sniegumu vērtēja ekspertu komisija šādā sastāvā:

*) horeogrāfs, Ādažu novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītājs, Rīgas, Olaines un Carnikavas deju kolektīvu vadītājs Jānis Precinieks

*) horeogrāfe, Krāslavas novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja, Krāslavas Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Pastaliņas” mākslinieciskā vadītāja, Valsts izglītības satura centra Skatuviskās tautas dejas ekspertu komisijas dalībniece Valda Timule

*) Preiļu novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja, Preiļu 1. pamatskolas deju kolektīva "Dancari" vadītāja Ilze Broka

Pirms kolektīvu uzstāšanās pateicības vārdus teica Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska. Savā uzrunā pateicās visiem skolotājiem, dejotājiem un novēlēja raitu dejas soli, plašus smaidus un būt drošiem, neapstāties pie sasniegtā, turpināt cītīgi apmeklēt deju nodarbības un pilnveidot prasmes dejas mākslā.

Repertuāra pārbaudes skatē dejotāji izstāstīja, ko āzitis ir darījis dzirnavās, dzina Ciguļus, kala kājiņas un pūta pīlītes, devās lūkoties, kas mežā brakšķināja, kā pelītes griež polku un lustīgi uzdzīvoja kopā ar Žeperi Aulejsko.

Deja ir lielisks veids, kā ļauties emocijām, izdzīvot visu to kas mīt katrā no mums. Katrs deju kolektīvs un dejotājs centās parādīt labāko sniegumu. Par to liecina arī atzinīgie vērtēšanas komisijas norādījumi, novēlējumi turpināt apgūt repertuāru un piešķirtie diplomi.

I pakāpes diplomus saņēma:

* Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Mairita Rimoviča);

* Ilūkstes Raiņa vidusskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Mairita Rimoviča);

* Špoģu vidusskolas deju kolektīvs “Zvārgulītis” (vad. Antra Dombrovska)

* Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.-12. klašu deju kolektīvs “Ance” (vad. Aina Ozoliņa)

II pakāpes diplomus saņēma:

* Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas deju kolektīvs “Ciku-caku” (vad. Sandra Vaitkeviča)

* Vaboles pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” (vad. Ināra Podniece)

* Lāču pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs (vad. Iveta Meškovska)

* Kalupes pamatskolas deju kolektīvs “Kalupīte” (vad. Inese Sauša)

* Vaboles pamatskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs “Aismiņa” (vad. Ināra Podniece)

Kolektīvu dalībnieki atbalstīja viens otru ar līdzi jušanu, deju soļu izdejošanu, skaļiem aplausiem un sirsnīgiem vārdiem.

Katrs kolektīvs saņēma Diplomu un saldo balvu enerģijas atjaunošanai.

Pasākumu rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Foto: Inese Minova

Nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles (15.04. - 15.05.)