Nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles (15.04. – 15.05.)

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv pašvaldības nekustamos īpašumus:

- nekustamo īpašumu “Daugava, 391” ar kadastra numuru 4460 004 2008, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 004 1479 0.1131 ha platībā, un atrodas Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1915,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 191,50. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “74” ar kadastra numuru 4460 005 0342, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 005 0224 0.1583 ha platībā, un atrodas “74”, Varavīksne, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1800,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 180,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4468 006 0233, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4468 006 0233 0.066 ha platībā, un atrodas “159”, Ļūbaste 1, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 200,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu “Spārīte 71” ar kadastra numuru 4470 002 0445, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4470 002 0445 0.0539 ha platībā, un atrodas “71”, Spārīte, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2100,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 210,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4472 004 0693, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4472 004 0693 0.3798 ha platībā, un atrodas Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 2250,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 225,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4474 006 0241, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 006 0241 0.0631 ha platībā, un atrodas “1”, Vasarnīcas, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 100,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

- nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 4488 004 0169, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4488 004 0169 0.57 ha platībā, un atrodas Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Izsoles sākumcena - EUR 1120,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Nodrošinājums - EUR 120,00. Izsoles sākums – 15.04.2024., izsoles noslēgums – 15.05.2024. plkst.13.00.

Izsoles noteikumi

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Nekustamā īpašuma izsole Sventē