Nekustamā īpašuma izsole Sventē

AKTUĀLI

Līdz 5. maijam iespēja reģistrēties uz dzīvokļa īpašuma Nr.2, Parka ielā 3, Sventē, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, elektronisko izsoli.

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv ar kadastra numuru 4488 900 0125 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 4010/17240 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4488 005 0479. 1-istabas dzīvoklis 39.4 kvm platībā, atrodas 2-stāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.(mansarda) stāvā. 

Dzīvoklis atrodas Sventes ciemata centrālajā daļā, 10 km attālumā no novada centra, Daugavpils pilsētas centrālā laukuma. Atrodas asfaltētas ielas malā, 3 km attālumā no Sventes ezera un 0,23 km attālumā no maģistrālā lielceļa Daugavpils-Ilūkste. Autotransporta novietošana iespējama blakus mājas pagalmā vai Parka ielā. Sabiedriskais transports ir novada autobusu kustība.

Izsoles sākumcena - EUR 2450. Izsoles solis - EUR 100. Nodrošinājums - EUR 245. Izsoles sākums – 15. aprīlī, izsoles noslēgums – 15. maijā, plkst. 13.00.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos:

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Sventes pagasta pārvaldes Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Staņislavu Pilaci, tālr.65421336, mob.29668373.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma izsole Nīcgalē