Nekustamā īpašuma izsole Nīcgalē

AKTUĀLI

Līdz 5. maijam iespēja reģistrēties uz dzīvokļa īpašuma Nr.3, Skolas iela 13A, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā, elektronisko izsoli.

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli  elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv dzīvokļa īpašumu Nr.3, Skolas iela 13A, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, ar kadastra numuru 4476 900 0107 un dzīvokļa īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 6585/88920 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0426. Lietošanas veids: nedzīvojamās telpas - veikals 70.3 kvm platībā, atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā.

Izsoles sākumcena - EUR 2560. Izsoles solis - EUR 200. Nodrošinājums - EUR 256. Izsoles sākums – 15. aprīlī, izsoles noslēgums – 15. maijā. plkst. 13.00.

Nodrošinājums, reģistrācijas maksa un maksa par dalību elektroniskajā izsolē iemaksājama attiecīgi Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes un Tiesu administrācijas kontos, saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.

Samaksas kārtība noteikta izsoles noteikumos:

Nekustamo īpašumu var apskatīt darbdienās, iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Nīcgales pagasta pārvaldes Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Juri Kokaru, mob.25450723.

Jautājumos par izsoles procesu sazināties ar Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vecāko nekustamā īpašuma speciālisti Sanitu Snetkovu, tālr.65476827, mob. 29412676.

Atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma izsole Līksnā