Pasākums “Ielaid sirdī pavasari!”

AKTUĀLI

29. aprīlī Līksnas pagastā notika pasākums pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Ielaid sirdī pavasari!".

Šāds pasākums tradicionāli norisinās katru gadu, un ir īpaši gaidīts, jo tajā var sanākt kopā, padejot un izpriecāties pagasta vecākā gājuma iedzīvotāji un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Šogad visus pulcinājām uz "Ziedu balli", jo ir pavasaris un dabā viss sāk ziedēt.

Pasākuma laikā ar pateicībām tika godināti un apbalvoti aktīvākie pagasta pasākumu apmeklētāji, bibliotēkas lasītāji un izstādes "No pūra lādes" dalībnieki. Tāpat tika izteikta pateicība Līksnas pagasta aktīvo sieviešu apvienībai "Saules taka" par organizēto Pūpolsvētdienas labdarības akciju.

Jaukā un priecīgā gaisotnē laiks pagāja ļoti ātri. Par to arī parūpējās uzaicinātais Tihovsku ģimenes ansamblis.

Liels paldies par šī pasākuma organizēšanu Līksnas pagasta pārvaldei un atbalstītājiem.

 

Notika bērnu-jauniešu-vecāku žūrijas noslēguma pasākums