Pasākumi Augšdaugavas novadā. 14.-20. oktobris

AKTUĀLI

 • 14. oktobrī izstāde “Līgavu mednieku” autoram Anšlavam Eglītim-115, Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;
 • 15. oktobrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla audzēkņu dalība Augšdaugavas novada mākslas programmas vizuālās mākslas konkursā “Rudens krāšņums Augšdaugavā”, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola;
 • 15. oktobrī plkst. 16.00 Bērnu žūrijas popularizēšanas pasākums “Lietus krāsas”  auditorijai 11+, tiešsaistē, skatīt facebook Jevgeņija Muštavinska;No 18. oktobra fotoizstāde ,,Nīcgales pagastam - 85”, Nīcgales TN;
 • 18.-22. oktobrī Latvijas Nacionālā kultūras centra un Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes organizētie profesionālās pilnveides kursi deju kolektīvu vadītājiem ”Deju skola-9”Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”;
 • 16. oktobrī plkst. 15.00 Rīgas modes ekspozīcija Kalupē. Tikšanās ar mākslinieci Ilzi Brodeli( izstāde skatāma līdz 29.10), Kalupes pagasta pārvaldes ēkā;
 • 16. oktobrī izstāde un radošā darbnīca “Ļaudis mani daudzināja Brīnum lielu adītāju”, Līksnas pagasta bibliotēka;
 • 20.- 29. oktobrī literatūras izstāde “Sapņo un tu nebūsi mazs…” A.Čakam -120, Kalupes pagasta bibliotēka;
 • 20. oktobrī plkst. 18.00 gāzbetona ķirbju veidošanas darbnīca kopā ar amatu meistaru Valdi Grebežu, Naujenes kultūras centrs;
 • 20. oktobrī plauktu izstāde “...dzeja ir visur, ap visu un visā...” Aleksandram Čakam – 120; Bebrenes pagasta bibliotēka;
 • 20. oktobrī izstāde “Liepas satumst, lapās apklust vēji” dzejniekam Aleksandram Čakam – 120, Dvietes pagasta bibliotēka;
 • Līdz 23. oktobrim izstāde “Vai atceries, kā bija?”(70.-80.g.interjera priekšmeti, apģērbs) Ilūkstes kultūras un mākslas centrs.

Izstādes oktobrī

 • Līdz 23. oktobrim izstāde “Mūža devīze - Dievs,Daba,Darbs” (rakstniecei A.Brigaderei - 160) Pilskalnes pagasta bibliotēkā;
 • Ineses Minovas gleznu izstāde “Krāsu virpulī” Maļinovas pagasta bibliotēkā;
 • “Latgales zelts” E.Vinceviča keramikas izstāde Maļinovas pagasta bibliotēkā;
 • Delijas Maksimas darbi no izstādes”Redzamības virskārta” sadarbībā ar Marko Rotko mākslas centru KC “Vārpa” logos;
 • Literārā izstāde “Grāmatas rudens vakariem” Demenes pagasta bibliotēkā;
 • Tamāras Gordinas darbu izstāde ”Mans darbošanās prieks” Dubnas pagasta bibliotēkā;
 • Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības “Latgales vienotība” biedru darbu izstāde Dvietes Kultūras namā;
 • 1.-23. oktobrī ziedu atklātņu kolekcijas izstāde “Atvadas vasarai” Dvietes pagasta bibliotēkā;
 • Izstāde “Ar koku saknēm caurvīta šī zeme” Dvietes Kultūras namā;
 • Izstāde “Vieglu garu ...”viss par pirts lietām” Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;
 • Visu mēnesi fitnesa nodarbības (projekta sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakses ietvaros) Dubnas pagasta kultūras namā;
 • Visu oktobri Valentīnas Zavadskas darbu izstāde Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkā;
 • Fotoizstāde “Pagasta dzīve mirkļos” Laucesas kultūras namā;
 • Grāmatu izstāde “Amora stāsts” Medumu pagasta bibliotēkā;
 • Bērnu konkurss “Ozola grāmata”, veltīts V.Rūmnieka 70.g.jubilejai Medumu pagasta bibliotēkā;
 • Bibliotekārā stunda-saruna “Elektroniskais katalogs - tas ir vienkārši” Pilskalnes pagasta bibliotēkā;
 • “Mākslinieks un rudens. Ar otu ielā…” Subates plenēra darbu izstāde Subates KN;
 • Ģimeņu kolāžu “Rudens mūsu acīm…..” radošais process Subates KN;
 •   Visu oktobri Literārās izstādes Latviešu dzejniekam un atdzejotājam Knutam Skujeniekam -85; Poļu rakstniekam Staņislavam Lemam-100;
 • Latviešu dzejniekam Andrejam Pumpuram- 180 Subates pilsētas bibliotēkā;
 • Vienu reizi nedēļā lasīšanas pēcpusdienas sākumskolai “Lasītprieks” Subates pilsētas bibliotēkā;
 • Lasi un vērtē! «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021» grāmatu apskats. Sventes pagasta bibliotēka;
 • Senioru rokdarbu izstāde Šēderes KN logos;
 • Izstāde” Tautu tērpu stāsts” Vaboles kultūras namā;
 • Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” Berķeneles dārzā;
 • Bebrenes aušanas darbnīcas "Mare" rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīcā KLĒTS Berķenelē;
 • Gunas Millersones gleznu izstāde Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē;
 • Gleznu izstāde “UPE=2 MALAS” Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē;
 • Oktobrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestra vadītāja Jāņa Grinberta sumināšana 80 gadu jubilejā Naujenes Mūzikas un mākslas skolā;
 • Visu gadu “No Vingru un Ritinu pūra lādes- dzimtas stāsts”, izstāde Skrindu dzimtas muzejā.

 

Vakcinētiem senioriem nepilnu pusgadu plāno maksāt 20 eiro mēnesī