Pasākumi Augšdaugavas novadā. 1. -6. oktobris

AKTUĀLI

* 1.oktobrī radošā darbnīca “Dāvana senioriem” (kopā ar jauniešiem darināsim apsveikuma kartītes Demenes pagasta pansionāta iedzīvotājiem) Demenes KN;

* 1. oktobrī literatūras plauktu izstāde: “ Tā nemaz pasaule neiet, kā domā” - rakstniecei Annai Brigaderei – 160, Bebrenes pagasta bibliotēkā;

* 1. oktobrī “Daudz staigāts ceļš kļūst viegli minams.Grūt” daraāms darbs klūst mīļš un zināms”. Izstāde rakstniecei, dramaturģei Annai Brigaderei - 160 Dvietes pagasta bibliotēkā;

* 1.-15. oktobrī Meža un dārza dienas Dvietē;

* 1.-23. oktobrī ziedu atklātņu kolekcijas izstāde “Atvadas vasarai” Dvietes pagasta bibliotēkā;

* 1. oktobrī plkst. 16.00 bērnu žūrijas popularizēšanas pasākums “Tuk -tuk Bubuli tut”  auditorijai 5+ tiešsaistē, skatīt facebook;

* No 1. oktobra lasīšanas veicināšanas sacensību “Lasīšanas maratons 2021” starts . Piedalās Naujenes tautas bibliotēkas lietotāji līdz 16 gadiem. (1.10.-29.12.2021.) Naujenes TB Bērnu nodaļa;

* 1. oktobrī izstāde “…ja saule tev sirdī ,..” rakstniecei Annai Brigaderei – 160 Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;

* 1. oktobrī plaukta izstāde “Annai Brigaderei - 160” / literatūras izstāde veltīta Annai Brigaderei jubilejā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā;

* No 1. oktobra izstāde “Mūža devīze - Dievs,Daba,Darbs” (rakstniecei A.Brigaderei - 160) Pilskalnes pagasta bibliotēkā;

* 2. oktobrī “Pirmā pērle, kuru cilvēks sev var iemantot, ir viņš pats...”Izstāde rakstniekam un dzejniekam Jānim Porukam - 150 Dvietes pagasta bibliotēkā;

* 2. oktobrī romāna “Iedzimtais grēks” autorei Ivandei Kaijai – 145, Dvietes pagasta bibliotēka;

* 2. oktobrī “Ja visi cilvēki domātu, mēs dzīvotu citādi”Izstāde rakstniecei Mārai Svīrei – 85, Dvietes pagasta bibliotēka;

* 2. oktobrī “Domādams neizdomāsi, toties lasīdams izlasīsi!”  Izstāde rakstniekam Valdim Rūmniekam – 70, Dvietes pagasta bibliotēka;

* Līdz 3. oktobrim Līnas Ņikitinas darbu izstāde Subates KN;* 4. oktobrī literatūras izstāde bērniem “Lasīšana ir logs, caur kuru bērni redz un izzina pasauli un sevi” - rakstniekam Valdim Rūmniekam – 70 Bebrenes pagasta bibliotēkā;

*4. oktobrī piedzīvojumi jau ir tā vislabākā skola (rakstniecei A. Brigaderei - 160) izstāde Sventes pagasta bibliotēkā;

* 4. oktobrī plkst. 10.00 izrāde bērniem (1.-3.kl.audzēkņiem) “Trušu kāposti jeb kā kļūt par varoni” Ilūkstes kultūras un mākslas centrā;

* 4.- 8. oktobrī izstāde “Katram savs runcis”/4. oktobris Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena. Interesanti fakti, maldīgi pieņēmumi par dzīvniekiem, literatūras izstāde Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā;

* 4.-8. oktobrī augļu un dārzeņu izstāde Sventes Tautas namā;

* 4.-8. oktobris Augšdaugavas novada jauniešu talantu konkurss “Zibsnis” digitālā formātā, tiešsaistē;

* 4.-14. oktobrī fotokonkurss “Mans mīļākais mājdzīvnieks ” Maļinovas pagasta bibliotēkā;

* 5. oktobrī plkst. 12.00 digitālo prasmju mācību-diskusiju cikls Ilūkstes novada centrālā bibliotēka / Ilūkstes pilsētas kultūras un mākslas centrs;

* 5. oktobrī plkst. 13.30 Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstādes noslēgums  Bebrenes kultūras namā;

* 5. oktobrī plkst. 13.30 projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” noslēgums Bebrenes kultūras namā;

* No 5. oktobra Veltas Strodes adījumu izstāde “ Nāk rudentiņis, būs barga ziema..“ Bebrenes pagasta bibliotēkā;

* 6. oktobrī izstāde “Homo novus” autoram Anšlavam Eglītim – 115,Dvietes pagasta bibliotēka;

* 6. oktobrī izstāde “ Pagātne ir tik dziļa kā aka – tu gribi tajā ielūkoties un reizē baidies iekrist.”  Rakstniekam, dramaturgam, literatūrzinātniekam Valdim Rūmniekam -70, Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;

* No 6. oktobra Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības “Latgales vienotība” biedru darbu izstāde Dvietes Kultūras namā.

Visu oktobri zelta rudens izjūtu meklēšana dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa!”Pilskalnes pagastā;

Izstādes oktobrī

·        Ineses Minovas gleznu izstāde “Krāsu virpulī” Maļinovas pagasta bibliotēkā;

·        “Latgales zelts” E.Vinceviča keramikas izstāde Maļinovas pagasta bibliotēkā;

·        Delijas Maksimas darbi no izstādes”Redzamības virskārta” sadarbībā ar Marko Rotko mākslas centru KC “Vārpa” logos;

·        Literārā izstāde “Grāmatas rudens vakariem” Demenes pagasta bibliotēkā;

·        Tamāras Gordinas darbu izstāde ”Mans darbošanās prieks” Dubnas pagasta bibliotēkā;

·        Izstāde “Ar koku saknēm caurvīta šī zeme” Dvietes Kultūras namā;

·        Izstāde “Vieglu garu ...”viss par pirts lietām” Ilūkstes novada centrālā bibliotēka;

·        Visu mēnesi fitnesa nodarbības (projekta sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakses ietvaros)       Dubnas pagasta kultūras namā;

·        Visu oktobri Valentīnas Zavadskas darbu izstāde Laucesas pagasta Mirnija ciema bibliotēkā;

·        Fotoizstāde “Pagasta dzīve mirkļos” Laucesas kultūras namā;

·        Grāmatu izstāde “Amora stāsts” Medumu pagasta bibliotēkā;

·        Bērnu konkurss “Ozola grāmata”, veltīts V.Rūmnieka 70.g.jubilejai Medumu pagasta bibliotēkā;

·        Bibliotekārā stunda-saruna “Elektroniskais katalogs - tas ir vienkārši” Pilskalnes pagasta bibliotēkā;

·        “Mākslinieks un rudens. Ar otu ielā…” Subates plenēra darbu izstāde Subates KN;

·        Ģimeņu kolāžu “Rudens mūsu acīm…..” radošais process Subates KN;

·        Visu oktobri Literārās izstādes Latviešu dzejniekam un atdzejotājam Knutam Skujeniekam -85; Poļu rakstniekam Staņislavam Lemam-100;

·        Latviešu dzejniekam Andrejam Pumpuram- 180 Subates pilsētas bibliotēkā;

·        Vienu reizi nedēļā lasīšanas pēcpusdienas sākumskolai “Lasītprieks” Subates pilsētas bibliotēkā;

·        Lasi un vērtē! «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2021» grāmatu apskats. Sventes pagasta bibliotēka;

·        Senioru rokdarbu izstāde Šēderes KN logos;

·        Izstāde” Tautu tērpu stāsts” Vaboles kultūras namā;

·        Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” Berķeneles dārzā;

·        Bebrenes aušanas darbnīcas "Mare" rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīcā KLĒTS Berķenelē;

·        Gunas Millersones gleznu izstāde Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē;

·        Gleznu izstāde “UPE=2 MALAS” Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē;

·        Oktobrī Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Pūtēju orķestra vadītāja Jāņa Grinberta sumināšana 80 gadu jubilejā Naujenes Mūzikas un mākslas skolā;

·        Visu gadu “No Vingru un Ritinu pūra lādes- dzimtas stāsts”, izstāde Skrindu dzimtas muzejā.

Izveidos Augšdaugavas novada Sociālo dienestu