Izveidos Augšdaugavas novada Sociālo dienestu

AKTUĀLI

 30. septembra Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma uzsākt Augšdaugavas novada Sociālā dienesta izveidošanu, pievienojot Daugavpils novada Sociālajam dienestam Ilūkstes novada Sociālo dienestu.

Augšdaugavas novada Sociālais dienests ir Ilūkstes novada Sociālā dienesta tiesību, saistību, t.sk. darba tiesisko attiecību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmējs.

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītājai un Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītājai līdz 15. oktobrim jāizstrādā Augšdaugavas novada Sociālā dienesta struktūra un nolikums.

Augšdaugavas novada Sociālā dienesta izveidošanas process tiks pabeigts līdz 31. decembrim.

Apsveikums