Partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu konkursu

AKTUĀLI

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi" izsludina projektu pieteikumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 2.1. “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai” pieejamais finansējums – 384 933.28 EUR .

Projektu iesniegšana no 10.09.-10.10. TIKAI ELEKTRONISKI

Vairāk informācijas

Elektroniskās pieteikšanās sistēma

Ambeļos iesildās jaunajam mācību gadam