Pārdod pašvaldības automašīnu ar kravas kasti

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu - automašīnu ar kravas kasti VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FV6003. Automašīnas sākotnējā cena ir 435 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Samaksa par kustamo mantu veicama septiņu dienu laikā. Darījumam piemēro PVN no cenas.

Ar pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā pārvaldē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19.kabinetā zemāk elektroniski:

Reģistrēties var Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes 19. kabinetā (darbadienās no plkst. 8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa tālr. 65476739, mob. 26357842, iesniedzot pieteikumu, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu: izsoles@augsdaugavasnovads.lv, no 2. līdz 15. maijam plkst. 12.00.

Kustamo mantu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni Augšdaugavas novada pašvaldības Līksnas pagasta pārvaldes vadītājai Ingūnai Novickai tālr. 65475564, mob. 28455257.

Izveidota Medību koordinācijas komisija