Izveidota Medību koordinācijas komisija

AKTUĀLI

25. aprīlī Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēdē pieņemts lēmums izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju. Komisijas darbības mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā ari pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc iesnieguma par postījumiem saņemšanas.

Komisijas sastāvs

Komisijas priekšsēdētājs:

Pēteris Dzalbe – Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors;

Komisijas locekļi:

Viesturs Arbidāns- biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis

Natālija Dektjarjova- Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vadītāja;

Aleksandrs Harlamovs- biedrības “Zemnieku saeima” pārstāvis, Z/S “Apiņi-4” īpašnieks;

Ilze Ondzule – Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāja;

Aivars Skrinda -  Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības vecākais mežzinis;

Aldonis Utināns – Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis.

Arī šogad skolēniem ir iespēja strādāt vasarā