Arī šogad skolēniem ir iespēja strādāt vasarā

AKTUĀLI

Pateicoties Augšdaugavas novada pašvaldības un Nodarbinātības aģentūras atbalstam, arī šogad novada skolēniem ir iespējas strādāt vasarā un gūt darba pieredzi.

Augšdaugavas novada jauniešu nodarbinātības programma ir domāta jauniešiem sākot no 14 līdz 19 gadiem. NVA programmas ietvaros darbs tiek piedāvāts no 15 – 20 gadiem. Reģistrācija jau noslēgusies un tika saņemti 340 pieteikumi. Arī šogad pieteikšanas notika tikai elektroniski.

Jauniešiem kopumā tika piedāvātas 176 vietas dažādos novada uzņēmumos. NVA programmas ietvaros papildus ir iegūtas 150 darba vietas. Darba devēju vidū ir novada uzņēmumi, zemnieku saimniecības, pagastu apvienības piedāvā skolēniem strādāt dažādos tūrisma objektos, veikt labiekārtošanas darbus pagasta teritorijās, programmu atbalsta komunālie dienesti, medicīnas iestādes u.c.

Prioritātes tiek nodrošinātas tiem, kas ir deklarējušies Augšdaugavas novadā, mācās kādā novada izglītības iestādē vai arī ir Sociālā dienesta klienti. Programmas koordinatoru priekšā bija liels un grūts darbs, lai sakārtotu skolēnu pieteikumus un piedāvātas darbavietas. Bet, visiem skolēniem, kuri pieteicās programmai un pareizi aizpildīja pieteikumus, tika atrasta darba vieta. Uzņēmumu vidū ir tie, kuri jau vairākus gadus atbalsta programmu un sniedz iespēju jauniešiem strādāt: SIA Antaris, Z/S Ziediņi, SIA Naujenes pakalpojumu serviss, SIA Krizantēmas, SIA Svente MGN un citi.

Pēc jaunatnes daļas vadītājas teiktā, īpaši daudz šogad pieteicās tieši vecāka gadagājuma jauniešu, kas ir saistīts ar skaidrojošu darbu skolās, kur tika izkārti informatīvie plakāti, kā arī noteiktu darbu ir paveikuši karjeras konsultanti. Notika vairākas tikšanās skolās un pagastos, kur programmas koordinatori stāstīja par programmas iespējām un to, cik svarīgi ir pareizi un laicīgi iesniegt pieteikuma anketu.

Jauniešiem, kuri uzsāks darba attiecības ar darba devēju jāatceras, ka Nodarbinātības valsts aģentūras programmai:

  • Nepilngadīgiem pie ģimenes ārsta jāizņem medicīnisko izziņu u/27;
  • ID kartei vai pasei jābūt derīgai;
  • Jāatver personīgais bankas konts;
  • Nepilngadīgo vecākiem būs jāaizpilda SKOLĒNA VECĀKA APLIECINĀJUMS, kura parauglapu var iegūt NVA mājaslapā, Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā vai pagasta pārvaldēs.

Pašvaldības programmas dalībniekiem:

  • Nepilngadīgiem pie ģimenes ārsta jāizņem medicīnisko izziņu u/27;
  • ID kartei vai pasei jābūt derīgai;
  • Jāatver personīgais bankas konts;
  • Jāgaida zvans no darba devēja.

Neskaidrību gadījumā iespējams sazināties ar Augšdaugavas novada speciālistiem – Oļesju Ņikitinu, tālr.: 65437663;  Ivetu Repkovu, tālr.: 65447865.

Informāciju sagatavoja: Olesja Ņikitina, olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv  

Tapa bukleta "Kā rīkoties krīzes gadījumā" papildinātā versija