Tapa bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” papildinātā versija

AKTUĀLI

2024. gadā ir tapusi bukleta “Kā rīkoties krīzes gadījumā” papildinātā versija.

Buklets papildināts ar informāciju par ģimenes rīcības plānu krīzes situācijās, informējot lasītāju par lietām ko ņemt vērā rīcības plāna izstrādē, pielāgojot plānu savai dzīvesvietai. Tāpat bukletā ir papildināta informācija par rīcību krīzes situācijā, ārkārtas gadījumam nepieciešamajām rezervēm un lietām, ko glabāt automašīnā.

Kas jāzina par Laimas slimību