Par Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Svetlana Kursīte

AKTUĀLI

Kārtējā domes sēdē deputāti balsoja par ilggadējā Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāja Semeona Pavlova atbrīvošanu no ieņemamā amata, saskaņā ar darbinieka un darba devēja vienošanos.  S. Pavlovs kopš 1994. gada vadīja Vecsalienas pagasta padomi un no 2009. gada – Vecsalienas pagasta pārvaldi. 2015. gadā S. Pavlovs saņēma Daugavpils novada domes Atzinības rakstu.

Ar 12.februāri par jauno Vecsalienas pagasta pārvaldes vadītāju iecelta Svetlana Kursīte, kura šobrīd ieņem Daugavpils novada domes deputātes un Vecsalienas pagasta pārvaldes lietvedes amatu.

Svetlanai Kursītei ir Daugavpils Universitātes maģistra grāds pedagoģijā ar ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājas kvalifikāciju, kā arī 2015. gadā iegūts bakalaura grāds tiesībzinātnē ar kvalifikāciju juriskonsults, absolvējot Baltijas Starptautisko akadēmiju.

Līdzšinējā darba pieredze no 2008. līdz 2015. gadam Svetlanai Kursītei saistīta ar Skrudalienas pamatskolu, kur viņa strādāja par skolotāju, savukārt no 2015. līdz 2017. gadam viņa pildīja Skrudalienas bāriņtiesas locekles pienākumus. Kopš 2015. gadam S.Kursīte strādā par Vecsalienas pagasta pārvaldes lietvedi.

”Esmu dzimusi Vecsalienā, mācījos Salienas vidusskolā, pēdējos divus gadus strādāju Vecsalienas pagasta pārvaldē, tāpēc šis pagasts un tās iedzīvotāji man ir ļoti pazīstami, kas krietni atvieglo darbu, stājoties jaunajā amatā. Vecsalienas pagastā es pirmkārt vēlētos vairāk attīstīt tūrisma iespējas, jo mūsu bagātība ir skaistā Červonkas muižas pils. Tāpat gribētu aktivizēt pagasta kultūras dzīvi, lai iedzīvotājiem būtu plašākas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiktu izveidoti jauni pulciņi, vokālie ansambļi utml. Ieņemot jauno amatu, tuvāk iepazīšos arī ar situāciju saimnieciskās darbības jomā, lai rastos padziļinātāks priekšstats, kas būtu darāms arī šajā virzienā, “ par tuvākajām iecerēm pastāstīja S.Kursīte.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu, S.Kursītei, ieņemot pagasta pārvaldes vadītājas amatu, būs jānoliek domes deputāta mandāts.

Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu mājai Vecstropos