Par paveiktajiem darbiem plūdu seku novēršanai

AKTUĀLI

28. augustā Daugavpils novada domē tik pieņemts lēmums izsludināt ārkārtas situāciju plūdu skartajās teritorijās, Ministru kabinets ar rīkojumu ārkārtas situāciju izsludināja ar 29. augustu. Saskaņā ar to Daugavpils novada domes rīkojumā Novada pašvaldības ceļu fonda komisijai tika uzdots veikt lietavās un plūdos novada pašvaldības infrastruktūras objektiem nodarīto zaudējumu apzināšanu un aprēķināšanu.

15. septembrī pēc objektu apsekošanas 16 pagastos tika izsūtīti dokumenti līdzekļu pieprasījumam zaudējumu novēršanai 317 371 eiro apmērā. Trīs pagastos zaudējumi nebija tik vērienīgi, tāpēc tika pieņemts lēmums finansēt šo ceļu sakārtošanu no ceļu fonda līdzekļiem ceļu uzturēšanai. 28. septembrī tika pieprasīta otra līdzekļu daļa 87 898 eiro apmērā plūdu seku novēršanai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem septiņu pagastu objektos.

Preses konferencē Komunālās saimniecības nodaļas Transporta tīklu inženiere Anita Pabērza ziņoja, ka faktiski visi ceļi pēc plūdiem ir sakārtoti un ir izbraucami – aizbērti izskalojumi, kā arī uzliktas ceļa zīmes par apbraucamajiem ceļu posmiem. “Pieprasītos līdzekļus par pirmo daļu esam saņēmuši simtprocentīgā apmērā, par līdzekļu otrās daļas piešķiršanu vēl notiek dokumentācijas sakārtošana, bet darbi uz ceļiem notiek. Uz 3. novembri darbi ir izpildīti par 191 600 eiro. Dažos objektos sakarā ar klimatiskajiem apstākļiem darbi ir apgrūtināti, jo tajos nevar iebraukt lielā tehnika, uz ceļiem joprojām stāv ūdens”, tā A. Pabērza.

Vanda Kezika papildināja: “Līdz gada beidzām šie līdzekļi 317 371 eiro apmērā ir jāapgūst.  Tur, kur bija nepieciešams iepirkums, cenu aptauja un tirgus izpēte, viss ir paveikts. Kā tikai uz ceļiem paliks sausāks un būs iespēja darbus turpināt, tas tiks darīts. Vienīgi otrās summas apgūšanai 87 898 eiro apmērā, kas paredzēta plūdu seku novēršanai septiņos pagastos, nosacījumi jau ir citi. Tur mums 30 % apmērā ir jāiegulda pašvaldības līdzekļi, savukārt 70 % tiks nodrošināti no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem”.

 

 

Vīragnas ezers papildināts ar līdaku mazuļiem