Par pašvaldības budžeta izpildi

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldības funkciju izpildes svarīgākie finansēšanas avoti ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda dotācija. Kā kārtējā preses konferencē pastāstīja Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta ieņēmumu daļas vadītājs Jānis Vanags, šie ieņēmumu posteņi, kopā ņemot pēc 31.07.2017. datiem, pārpildījās par 97 tūkst eiro. Vērtējot pārpildi, gan jāņem vērā, ka izlīdzināšanās fonda dotācijas ieņēmumu izpilde pagaidām ir negatīva – 102 tūkst. eiro, un tās neizpildi sedz ienākuma nodokļa pārpilde par 199 tūkst eiro.

Tomēr Finanšu pārvalde līdz gada beigām neprognozē tik lielu iedzīvotāju nodokļa pārpildi, jo tradicionāli no augusta līdz novembrim ir vērojams ienākuma nodokļa ieņēmumu kritums, tāpēc, arī gada griezumā vērtējot, pagaidām lielas cerības uz ienākuma nodokļa un izlīdzināšanas fonda dotācijas kopējo prognozēto ieņēmumu pārpildi nav.

Savukārt, salīdzinot ienākuma nodokļa un izlīdzināšanas fonda ieņēmumu izpildi ar iepriekšējo gadu, jāatzīst, ka situācija šogad ir labāka – 2016.gada jūlija beigās nodokļa un dotācijas izpilde bija 56,2%, tikmēr šogad 57,5% no plānotā.

Arī nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir stabila – kārtējā nekustamā īpašuma nodokļa izpilde ir 77%, parādu - 92% no plānotā. Vērtējot šim gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru un vidējos maksāšanas rādītājus, kas zemei ir 90%, ēkām un būvēm ap 85%, var cerēt uz nelielu nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pārpildi gada beigās. Labi pildās arī ieņēmumi no atsavināšanas – izpilde šobrīd ir 72% no plānotā.

Problēmas ar izpildi ir dabas resursu nodokļa ieņēmumos. Šī posteņa ieņēmumu izpilde ir tikai 41%. Nav prognozējama arī situācijas uzlabošanās, tāpēc līdz gada beigām sagaidāma dabas resursu nodokļa ieņēmumu neizpilde. Diemžēl līdzīgas prognozes ir arī par komunālo pakalpojumu ieņēmumu izpildi.

Atbilstoši plānam norit arī izdevumu izpilde – šobrīd tā ir 54% no plānotā, neņemot vērā projektus un valsts dotētās funkcijas.

Salienas komanda kļuva par čempioniem pludmales volejbolā