Par karantīnas noteikšanu un ierobežojumiem Višķu pagastā

AKTUĀLI

Sakarā ar to, ka Daugavpils novada Višķu pagasta Vīgantos AS “Latgales Bekons” novietnē konstatēta mājas cūku inficēšanās ar Āfrikas cūku mēri (ĀCM), ap skarto novietni trīs kilometru rādiusā noteikta aizsardzības zona (Višķu, Dubnas pagasts un Preiļu novada Pelēču pagasts), bet desmit kilometru rādiusā – uzraudzības zona (Riebiņu novada Rušonas pagastā, Aglonas novada Aglonas pagastā, Daugavpils novada Višķu, Ambeļu un Dubnas pagastā un Preiļu novada Pelēču pagasta). Šajās teritorijās pastiprināti kontrolē mājas un mežacūku veselības stāvokli, cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošanu. Karantīnas zonās pastiprināti kontrolēs arī transportlīdzekļu kustību. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī citus mājdzīvniekus.

A/s “Latgales Bekons” novietnē ar aptuveni 6 000 cūku lielu ganāmpulku PVD veic Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumus, tostarp cūku likvidēšanu, kā arī epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnē.

PVD  atgādina – lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

  • Jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.
  • Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vietās; pastāvīgi jāapkaro grauzēji.
  • Nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.
  • Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c
  • Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.
  • Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi.
  • Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts!

Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir pasākumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biodrošības pasākumu ieviešanu un izpildi novietnēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvniekus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi, atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

Avots:  PVD Interaktīvā karte

Noslēgusies dienas nometne "Kopā" Kalkūnes pagasta jauniešiem