Noslēgusies dienas nometne “Kopā” Kalkūnes pagasta jauniešiem

Jaunatnei

No 3. līdz 7. jūlijam Kalkūnes pagastā tika organizēta dienas nometne „Kopā”, kurā piedalījās 20  jaunieši no Kalkūnes pagasta. Jauniešu nometnes „Kopā”  galvenais mērķis bija sniegt Kalkūnes pagasta jauniešiem iespēju pilnveidot savas prasmes un zināšanas,  kā arī lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku, iepazīstoties ar to, kas ir neformālā izglītība un kādi ir tās pamatprincipi.

Jauniešu nometne „Kopā„ bija veltīta neformālajai izglītībai un tās pamatprincipiem. Jaunieši nometnes laikā gan sportoja un radoši izpaudās, gan mācīja viens otru lietām, kuras paši prot vislabāk, tādējādi iejūtoties skolotāja lomā un pilnveidojot savu atbildības izjūtu un prezentācijas prasmes. Jauniešiem visas nometnes projekta laikā tika sniegta iespēja radoši iesaistīties diskusijās, ideju vētrās, mācīties paust savu viedokli, pilnveidot savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā arī strādāt komandā, apzināties savus mērķus un kādas mūžizglītības kompetences ir jāpilnveido.

Nometnes laikā jauniešiem tika organizētas tādas aktivitātes kā „ Orientēšanās spēle”, ekskursija „Iepazīsties ar Raini”, „8 kompetences” „Neformālās izglītības teātris”, Gleznošana uz zīda, futbola un volejbola spēles, galda spēles, kas veicināja komandas garu. Iespēju mācīt vienam otru savās prasmēs varēju novērtēt aktivitātē „Open space”,kuru  novērtēja visi nometnes dalībnieki, jo, tieši pateicoties šai aktivitātei – mācīties, mācīt un mācīties mācīties – viens no mūžizglītības pamatprincipiem, tika sasniegts vislabāk. Jaunieši mācīja viens otru teatrāli izpausties, spēlēt klavieres un ģitāru, zīmēt, taisīt origami, veikt dažāda veida sporta vingrinājumus, kas pilnveido labsajūtu un stāju, adīt un tamborēt, dejot dažāda veida deju stilus, organizēja viens otram neformālās spēles, komandas aktivitātes utt.

Nometnes laikā Kalkūnes pagasta jauniešiem bija iespēja arī iepazīt savu pagastu no cita skatu punkta. Pateicoties tam, ka nometnes aktivitātes norisinājās gan Kalkūnes pagasta centrā, gan Randenes ciemā, gan Berķenelē, jauniešiem bija iespēja labāk izprast savu pagastu un apzināties tā skaistumu.

Jauniešu nometnes „Kopā” organizatori un jaunieši izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei, Kalkūnes pagasta pārvaldei, Raiņa mājai Berķenelē un Randenes pamatskolai par atsaucību un atbalstu nometnes īstenošanā. Projekts tika rīkots Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jauniešu projektu konkursa „Attīsti sevi!” ietvaros.

FOTOGALERIJA Natālija Polovaja Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste

Ar uzņēmēju atbalstu turpinās pašvaldības ceļa “Adami – Skrīveri” otrā būvniecības kārta