Par informācijas pieejamību

AKTUĀLI

Valsts ieņēmumu dienests informē par informācijas pieejamību atbalstiem Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem.

Atbalsts par dīkstāvi

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) atrodas dīkstāvē. Šis atbalsts pieejams arī pašnodarbinātajiem un patentmaksātājiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Dīkstāves atbalsts uzņēmumiem un to darbiniekiem”, “Atbalsts pašnodarbinātajiem”, “Atbalsts patentmaksas maksātājiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību darba devējiem, pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” pašnodarbinātām un personām, kas maksā patentmaksu”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem(II)”;

- VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”;

- “VID tiešsaistes seminārs pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem par dīkstāves atbalstu”.

Atbalsts algu subsīdijai

Pieejams uzņēmējiem, kuru ieņēmumi salīdzinājumā ar 2020. gada augusta, septembra, oktobra vidējiem ieņēmumiem samazinājušies vairāk nekā 20 % apmērā un kuru darbinieki (visi vai daļa) strādā nepilnu darba laiku. Uz atbalsta izmaksas brīdi uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 eiro, ja par to nav noslēgts grafiks.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai
  Covid-19 krīzes apstākļos”
  .
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts algu subsīdijai nepilna laika darbiniekiem”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas par atbalsta algu subsīdijai sniegšanas kārtību darba devējiem”;

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- VID tiešsaistes semināra darba devējiem par dīkstāves atbalstu “Atbildes uz klausītāju jautājumiem”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” juridiskām personām”;

- informatīvais materiāls “Kā elektroniski iesniegt dokumentu “Iesniegums atbalstam darbības turpināšanai COVID-19 izraisītās krīzes apstākļos” darba devējiem - fiziskām personām”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināra materiāli “VID tiešsaistes seminārs darba devējiem par dīkstāves atbalstu un algu subsīdijām”.

Atbalsts (grants) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai

Valsts atbalsta programma, kam varēs pieteikties, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi lēmumu par atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

- “Vadlīnijas MK noteikumu Nr.676 piemērošanai”;

- informatīvais materiāls “Ieteikumi iesnieguma “COVID-19 krīzes skartā uzņēmuma iesniegums atbalsta saņemšanai apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” aizpildīšanai mikro  uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām”.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamie semināru materiāli:

- “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai|Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem”;

- “Kā pareizi aizpildīt pieteikumu grantiem apgrozāmo līdzekļu kompensēšanai. Saite uz youtube.com tiešraidi:

https://www.youtube.com/watch?v=Ir5-Gey_R28&feature=emb_title

Atbalsts skaistumkopšanas nozarē

Pieejams pašnodarbinātajiem, patentmaksātājiem, darbiniekiem (gan skaistumkopšanas speciālistiem, gan viņu atbalsta un administrācijas personālam), kas 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināti pie darba devēja skaistumkopšanas nozarē.

 1. Normatīvais akts – Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumi Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos”.
 2. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija – “Atbalsts skaistumkopšanas nozarē”.
 3. VID tīmekļvietnē pieejamie informatīvie materiāli:

Vadlīnijas par atbalsta par dīkstāvi sniegšanas kārtību skaistumkopšanas nozarē strādājošām personām”.

Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

 1. Normatīvie akti:

- Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums;

- Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumi Nr. 675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”;

- likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. panta pirmā daļa un 26. panta vienpadsmitā daļa.

 1. VID tīmekļvietnē pieejamā informācija “Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana” un sadaļa “Nodokļi” – “Noderīgi” – “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi” – “Kārtējo un nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos”.

VID tīmekļvietnē pieejami arī šādi informatīvie materiāli:

- informatīvais materiāls “Darba devēja ziņojuma aizpildīšana, ja saņem atbalstu par dīkstāvi vai atbalstu algu subsīdijai, kas piešķirts par laiku no 2020.gada 9.novembra”;

- metodiskais materiāls “Valsts atbalsta uzrādīšana grāmatvedībā saistībā ar Covid 19”.

Paveras jaunas iespējas biznesa ideju īstenošanas atbalstam Latgalē